Jotpa-rahoituksella toteutettiin täydennyskoulutuksia tekstiili- ja muotialalle – saavutettavuus ja koulutusasteiden välinen yhteistyö ilahduttavat!

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa myönsi alkuvuodesta 2023 valtionavustusrahoitusta koulutuksenjärjestäjien hankkeisiin, joilla edistetään positiivisten rakennusmuutosalojen, kuten tekstiili- ja muotialan, osaavan työvoiman saatavuutta ja murroksessa olevan alan henkilöstön osaamisen kehittämistä. Koulutusten suosio on ylittänyt odotukset.

Avustusta saivat myös useat Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kumppanijäsenoppilaitosten hankkeet. Saimme olla liittona mukana suunnittelemassa ja sparrailemassa koulutuskokonaisuuksia. Moni hankkeista tukeutui suunnitteluvaiheessa liiton teettämän osaamiskartoituksen tuloksiin sekä muihin ajankohtaisiin tulevaisuutta ennakoiviin raportteihin. Koulutukset polkaistiin käyntiin nopeasti, ja jo kevään 2023 aikana tarjolle ilmaantui koulutustarjontaa eri puolilta Suomea.   

Olemme voineet iloksemme todeta, että hankerahoitus on tuonut yhteen ammatillisia  ja ammattikorkeakouluopettajia yhteisten toteutusten äärelle. Erityisen tärkeänä pidämme, jopa historiallisia askelia yli koulutusasteiden tapahtuvassa yhteistyössä, jota myös tekstiili- ja muotialalla on kaivattu. Kiitos tästä kuuluu kehittämishalukkaille alan opettajille   Lahdesta, Turusta ja Hämeenlinnasta. 

Saavutettavampaa koulutusta alan osaajille ja kouluttajille

Suurin osa koulutusten toteutuksista ovat olleet helpommin työelämässä toimivien saavutettavissa. Tätä on helpottanut  pienemmät koulutuskokonaisuudet, etä-, hybridi tai non-stop toteutuksina. Työelämässä olevien ammatillisten opettajien täydennyskoulutukseen on taas sisällytetty tärkeä mahdollisuus opettajan omaan työelämässä oppimisen jaksoon, jolloin aidosti voi päivittää opettajan osaamista ja suunnitella työelämälähtöisempää koulutuskokonaisuutta yrityksen ja alan tarpeeseen. Näiden jaksojen mahdollistaminen säännöllisesti on erittäin tarpeellista, jotta myös opettajien osaaminen pysyy muuttuvan alan murroksessa. He kun tulevaisuuden osaajia kouluttavat.  

Jotpa-koulutusten ensimmäisen toimintavuoden aikana on tullut selväksi, että hankkeiden koulutuksiin on osallistunut alan monipuolisia osaajia kattavasti ympäri Suomea ja erikokoisista organisaatioista. Osallistujien digitaalinen perusosaaminen sekä hyvin eritasoinen osaamistausta on tuonut haasteita totutuksiin, mutta koulutusten suosio on ollut valtava yllätys jopa monelle koulutuksentarjoajalle. Näille koulutuksille on ollut tarvetta.

Jotpa-rahoitteiset koulutukset jatkuvat ensi vuonna

Jotkut osallistujat ovat jo aiemmin etsineet mm. avoimen korkea-asteen koulutustarjonnasta vastaavanlaisia koulutuksia tuloksetta. Suurta tarvetta on saada toimialakohtaista osaamista erityisesti vastuullisista toimintatavoista ja kestävän liiketoiminnan eri teemoista sekä uusiutuvista tekstiilimateriaaleista. Myös koulutusten maksuttomuus on vaikuttanut suosioon positiivisesti. Näiden Jotpa-rahoitteisten hankkeiden toteutusaika ajoittuu alkuvuoteen 2025 asti, joten tulemme näkemään Jotpa-koulutuskokonaisuuksia myös ensi vuonna. 

 

Verkkosivuiltamme löytyy ajankohtaista tietoa  alan täydennyskoulutuksista.