Jotpalta valtionavustusta tekstiili- ja muotialan koulutuksenjärjestäjien hankkeisiin

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa on myöntänyt valtionavustusta yhteensä 8,2 miljoonaa euroa eri toimialojen 42 koulutuskokonaisuudelle. Avustusta saivat hakea mm. ammatillisen koulutuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön ylläpitäjät ja korkeakoulut tai edellä mainittujen yhteistyössä toteuttamat hankkeet.

Valtionavustuksen tavoitteena on nyt mm. edistää positiivisia rakennemuutosaloja, kuten tekstiili- ja muotialaa. Avustuksella halutaan tukea erityisesti kasvualojen osaavan työvoiman saatavuutta, osaamisen kehittämistä ja aloilla työskentelevien työmarkkina-aseman vahvistamista erilaisten koulutusten kautta. Hankkeiden toteutusaika ajoittuu alkuvuoteen 2025 asti. 

JotPa kannusti toimijoita yhteishankkeisiin, jotta uusia innovaatioita ja toimivia koulutuskokonaisuuksia löydettäisiin vastaamaan rakennemuutosten ja ylitarjonta-alojen haasteisiin. Suomen Tekstiili & Muoti ry oli mukana useamman hakemuksen ideoinnissa ja laadinnassa, tuomassa esiin alan yritysten osaamis- ja koulutustarpeita sekä antamassa vinkkejä yhteistyökumppaneista alan koulutuksenjärjestäjien yhteishankkeisiin.

Kun päätökset tulivat julkisuuteen, se oli todella iloista luettavaa! Hankkeilla on pitkäaikaista ja laajaa vaikuttavuutta, koska uutta oppivien opettajien kautta osaaminen leviää myös oppilaitoksiin sekä sitä kautta mukaan alan opetukseen eli hyötyjinä ovat myös opiskelijat, kommentoi Suomen Tekstiili & Muodin osaamisen ja koulutuksen asiantuntija Inna Ahlqvist.

JotPan mukaan yhteishakemuksia saapui yhteensä 14 kappaletta, joista 13:lle myönnettiin avustusta. Tiedot valtionavustusten saajista ja määristä löytyvät Jotpan tiedotteesta.

Tekstiili- ja muotialalle suunnattuja avustuksensaajia oli useita. Mukana oli myös Suomen Tekstiili & Muodin kumppanijäseniä, kuten Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy yhteistyökumppaniensa kanssa.

Inna Ahlqvist

Asiantuntija, koulutus ja osaaminen (perhevapaan sijainen)

+358 50 5939 722
inna.ahlqvist@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Vastuullinen vaatekulutus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta?

5 kysymystä korkeakouluille: Tampereen ammattikorkeakoulu

Uutishuone