Kiertotalouden investointiavustus haettavissa 15.12.2021 asti

Avustuksella vauhditetaan sivuvirtojen ja eri materiaalien, esimerkiksi tekstiilien, uudelleenkäytön ja jätevirtojen kierrätyksen teollisia investointeja tai pilotointi- ja demonstraatiolaitoksia tekeviä edelläkävijäyrityksiä.

Suomen kestävän kasvun ohjelman elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua. Haut koskevat muun muassa energiajärjestelmän murrosta, teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisuja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinvestointeja.

Kiertotalouden investointiavustus on haettavissa 15.12.2021 saakka. Sillä vauhditetaan teollisuuden sivu- ja jätevirtojen, kuten biotalouden sekä muiden keskeisten teollisuuden alojen materiaalien, esimerkiksi tekstiilien, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Rahoitus kohdistetaan pilotti- ja demonstraatiolaitoksiin, ensimmäisiin kaupallisiin laitosinvestointeihin ja niihin kytkeytyvään TKI-toimintaan sekä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistävän uuden teknologian käyttöönottoon.

Rahoitusta haetaan Business Finlandista, jonka rahoitus on aina harkinnanvaraista. Rahoituspäätös tehdään haussa määriteltyjen kriteerien ja normaalien Business Finlandin rahoituskriteerien perusteella. Arviointiin vaikuttavia asioita ovat:

  • hankkeen avulla saavutettava uusi liikevaihto
  • hankkeessa esitetyn ratkaisun uutuusarvo
  • hankkeen vaikutus kiertotalouden edistämiseen Suomessa (paikallinen, kansallinen tai kansainvälisen tason vaikutus)
  • hankkeen toteuttamiskelpoisuus

Rahoitus ei rasita yrityksen de minimis- eikä komission tilapäisen 1 800 000 euron tukiohjelman kiintiötä.

Lue lisää:
Lisätietoja ja video Business Finlandin verkkosivuilla

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta & rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiili- ja muotiala peräänkuuluttaa aidosti vaikuttavaa yritysvastuulainsäädäntöä

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Uutishuone