Kolme kysymystä käytettyjen tekstiilien kierrätyksestä

Kokosimme yhteen kolme keskeistä kysymystä tekstiilien kiertotaloudesta.

Suomessa käytöstä poistetaan vuosittain noin 70-100 miljoonaa kiloa tekstiiliä. Laadukkaat käytetyt vaatteet liikkuvat hyvin 2nd hand -markkinoilla ja verkon vertaiskaupassa. Lisäksi kierrätysratkaisuja kehitetään vauhdilla.

1 Ketkä käytettyjä vaatteita keräävät?

Kerääjätahoja on useita; esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöt, second hand -kaupat ja useat vaateketjut vastaanottavat käytettyjä vaatteita. Tuotteen kunto ja käyttökohde määrittelevät, mikä on parhaiten soveltuva keräyskohde.

Hyväntekeväisyysjärjestöjen ekopisteille sijoitetut vaatekeräyslaatikot ovat jo pitkään keränneet kuluttajilta uudelleenkäyttöön kelpaavia tekstiilejä. Hyväntekeväisyysjärjestöille päätyy arviolta noin 20 prosenttia* vuosittain käytöstä poistuvista tekstiileistä.

2 Mihin kerätyt vaatteet päätyvät?

Tällä hetkellä iso osa käytetyistä tekstiileistä päätyy Suomen rajojen ulkopuolelle tai energiana hyödynnettäväksi.

Suurin osa hyväntekeväisyysjärjestöjen Suomessa keräämistä vaatteista päätyy ensin lajittelukeskuksiin Liettuaan ja Viroon, josta ne edelleen matkaavat käytettyjen vaatteiden markkinoille pääasiassa Afrikkaan.

Hyväntekeväisyysjärjestöt ohjeistavat toimittamaan keräykseen vain ehjiä ja puhtaita, uudelleenkäyttöön kelpaavia vaatteita. Tästä huolimatta vaatekeräyksiin päätyvistä vaatteista vain pieni osa kelpaa uudelleenmyyntiin Suomessa.

Vain murto-osa kaikista käytetyistä tekstiileistä päätyy vielä tällä hetkellä kierrätykseen. Uudelleenkäyttöön kelpaamattomat tekstiilit hyödynnetään energiana.

3 Miten tekstiilien kierrätystä edistetään?

Huonokuntoisten vaatteiden kuljettaminen Euroopan ulkopuolelle ei ole pitkällä aikavälillä kestävä ratkaisu, vaikka tuotteiden uudelleenkäyttö sellaisenaan mahdollisimman pitkään on suositeltavaa.

Tekstiilien kiertotaloudessa on kuitenkin valtavasti mahdollisuuksia, ja uusia ratkaisuja etsitään niin Suomessa kuin maailmalla. Tekstiilit soveltuisivat ominaisuuksiensa puolesta hyödynnettäväksi monien muiden tuotteiden raaka-aineena, ja kierrätykseen haetaan aktiivisesti ratkaisuja.

Suomessa esimerkiksi Lounais-Suomen jätehuolto ja Rester suunnittelevat avaavansa laitokset poistotekstiilin käsittelyyn.

Tähän asti käytöstä poistuvien tekstiilien keräyskäytännöt ovat vaihdelleet. EU velvoittaa järjestämään poistotekstiileille erilliskeräyksen viimeistään vuonna 2025. Suomessa tekstiilijäte on saamassa oman keräysastian muiden jätejakeiden rinnalle mahdollisesti jo vuonna 2023.

Ylen MOT-ohjelma käsitteli 17.2.2020 vaatteiden matkaa hyväntekeväisyysjärjestöjen keräyslaatikoista eteenpäin.

* Määrät perustuvat Suomen Ympäristökeskuksen TEXJÄTE-selvitykseen. Huom! Selvitys on vuodelta 2015. Vuoden 2016 jälkeen tekstiilijätteen sijoittaminen kaatopaikoille on kielletty.

** Pohjoismaiden ministerineuvoston selvitys käytöstä poistettujen tekstiilien keräämisestä ja viennistä vuonna 2016.

 

Ajankohtaista aiheesta

Vaatetuotannon digitalisaation kriittiset kulmakivet – automaatio ja datanhallinta

Väistyykö pikamuoti kiertotalouden tieltä?

Uutishuone