Kuluttajapoistotekstiilit maanlaajuisesti uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen ensimmäiseksi Suomessa

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on saanut Business Finlandilta kiertotalouden investointiavustusta poistotekstiilin jalostuslaitosta varten. Investointi on noin 20,5 miljoonaa euroa ja kiertotalousavustuksen osuus noin 5,2 miljoonaa euroa. Tavoite on, että laitos saataisiin käyttöön vuoden 2025 aikana.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on saanut Business Finlandilta kiertotalouden investointiavustusta Turun Topinpuistoon rakennettavaa poistotekstiilin täyden mittakaavan jalostuslaitosta varten. Investointi on noin 20,5 miljoonaa euroa ja kiertotalousavustuksen osuus noin 5,2 miljoonaa euroa. 

Poistotekstiilin jalostuslaitoksessa käsiteltävä materiaali on kotitalouksien poistotekstiiliä, jota kunnalliset jätelaitokset ovat yhteistyössä keränneet omilta alueiltaan ympäri Suomen.  

Tällä hetkellä kuluttajapoistotekstiilin jalostusta kehitetään jo LSJH:n teollisen mittakaavan testilaitoksessa Paimiossa, jonka toiminta käynnistyi marraskuussa 2021. Paimion pilottilinjastolla LSJH valmistaa kuluttajien poistotekstiileistä materiaaleittain lajiteltua kierrätyskuituraaka-ainetta. Paimion käsittelylaitoksen yhteydessä toimii myös Rester Oy:n käsittelylaitos, joka mahdollistaa yrityksissä syntyvän poistotekstiilien ja sivuvirtojen käsittelyn. 

Kotimainen tekstiiliekosysteemi synnyttäisi jopa 17 000 uutta työpaikkaa

Poistotekstiilin jalostuslaitoksessa kuluttajapoistotekstiili lajitellaan osin automatisoidulla lajittelulinjastolla eri materiaalilajeihin. Osa kerätyistä materiaaleista ohjataan uudelleenkäyttöön sellaisenaan ja osasta jalostetaan mekaanisesti kierrätyskuitua. Kierrätyskuitua voidaan käyttää raaka-aineena uusien tuotteiden, kuten langan, erilaisten kuitukangasmateriaalien, eristeiden ja täytteiden, akustiikkalevyjen, suodatinkankaiden ja komposiittien valmistukseen.

”Tavoitteenamme on luoda uusia kotimaisia tuotantoketjuja poistotekstiilin kierrätyksen ympärille. Tähän tarvitaan erityisesti kuidun jatkojalostajia. Paimion pilottilinjastolla voimme valmistaa materiaaleittain lajiteltua kuituraaka-ainetta yritysten eri tarpeisiin ja tukea näin yritysten tuotekehitystä. Toivommekin nyt yrityksiltä rohkeita avauksia poistotekstiilikuidun uusia käyttökohteita ajatellen”, sanoo LSJH:n poistotekstiilin jalostuslaitoksen projektipäällikkö Marko Kokkonen.

Esisuunnitelma poistotekstiilin jalostuslaitoksesta on tehty investointisuunnitelman yhteydessä. Rakentamaan päästään arviolta ensi vuonna. Tavoite on, että laitos saataisiin käyttöön vuoden 2025 aikana. Jalostuslaitoksen arvioidaan vuonna 2025 työllistävän noin 100 henkilöä. Työllisyysvaikutukset ovat moninkertaiset avatun kierrätyskuidun lopputuotemarkkinoilla. Uuden kotimaisen tekstiiliekosysteemin arvioidaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n laskelmien pohjalta synnyttävän Suomeen jopa 17 000 uutta työpaikkaa.

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiili- ja muotiala peräänkuuluttaa aidosti vaikuttavaa yritysvastuulainsäädäntöä

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Uutishuone