Lausunto EU:n tekstiilistrategian valmisteluun: Ratkaisuja kestävän tekstiilialan edistämiseen

Suomen Tekstiili & Muoti on jättänyt vastauksen EU:n tekstiilistrategiaa koskevaan julkiseen kuulemiseen. Liiton näkemys löytyy kokonaisuudessaan uutisen ohesta.

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan tekstiilistrategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisen tekstiilialan kilpailukykyä ja innovointia sekä edistää alan siirtymää kohti kestäviä ratkaisuja ja uusia liiketoimintamalleja. Lisäksi sillä aiotaan puuttua alan pitkiin tuotantoketjuihin liittyviin sosiaalisiin haasteisiin ja parantaa kuluttajien mahdollisuuksia tehdä vastuullisempia valintoja.

Tekstiilistrategiassa kyse on laajasta, kokonaisvaltaisella tavalla tekstiilialan toimintaa käsittelevästä aloitteesta. Suomen Tekstiili & Muoti suhtautuu positiivisesti tekstiilistrategian valmisteluun ja toivoo, että sen avulla pystytään puuttumaan alan rakenteellisiin haasteisiin ja edistämään kestäviä ratkaisuja pitkissä globaaleissa toimitusketjuissa.

Lue koko lausunto:

EU Textile Strategy open comment (pdf, englanniksi)

”Pidämme erittäin myönteisenä, että EU pyrkii tällä tavalla luomaan edellytyksiä uusille kiertotalousratkaisuille ja niitä edistäville investoinneille. Suomalaisyrityksillä on näihin teemoihin paljon annettavaa”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n vastuullisuuden ja kiertotalouden johtava asiantuntija Satumaija Levón.

Tekstiilien pakollinen tuottajavastuu on yksi strategian valmisteluvaiheessa esiin nostetuista keinoista tekstiilien kierrätysasteen nostamiseksi. Lausunnossaan Suomen Tekstiili & Muoti korostaa, että pakollisen tuottajavastuun sijasta kansallisella tasolla tulee säilyttää mahdollisuus valita parhaiten soveltuva toteutustapa poistotekstiilien erilliskeräyksen järjestämiseen myös tulevaisuudessa.

”Suomessa investointipäätöksiä poistotekstiilien käsittelyn ja kierrätyksen edistämiseksi on jo tehty nykyisen lainsäädännön perusteella. Pakollisen tuottajavastuun käyttöönotto tässä vaiheessa saattaisi näin ollen aiheuttaa taloudellisia tappioita edelläkävijöille ja pysäyttää käynnissä olevan hyvän kehityksen”, Levón sanoo.

Muutokseen tarvitaan tukea ja investointeja

Suomen Tekstiili & Muoti uskoo, että vastuullisuus ja kiertotalous tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia niin suomalaiselle kuin eurooppalaiselle tekstiiliteollisuudelle. Muutos edellyttää kuitenkin rahoitusta innovaatioiden ja pilottihankkeiden skaalaamiseksi laajempaan käyttöön. Lisäksi tarvitaan tukea ja kannustimia niin yrityksille kuin kuluttajille.

”Suuri osa Euroopassa kulutettujen tekstiilien ympäristövaikutuksista syntyy EU:n ulkopuolella. Tehokkain tapa tekstiilien kiertotalouden edistämiseen on tarjota yrityksille kannustimia ekologisten materiaalien ja valmistusprosessien valintaan sekä tukea kuluttajia laadukkaiden ja kestävien tuotteiden valinnassa. Lisäksi julkisilla hankinnoilla tulisi lisätä kestävien ratkaisujen kysyntää”, Levón sanoo.

Lausunnossaan Suomen Tekstiili & Muoti toivoo, että erityisesti tekstiilialan pk-yrityksille on tarjolla tukea muutokseen.

Lainsäädännön tulee tukea muutosta

Suomen Tekstiili & Muoti korostaa, että uusien vaatimusten rinnalla komission tulee kiinnittää erityisetä huomiota nykyisen lainsäädännön haasteisiin. Esimerkiksi EU:n kuitusisältöasetus (N:o 1007/2011) ei tällä hetkellä tunnista uusia bio- ja kierrätyspohjaisia tekstiilikuituja. Kuitusisältöasetuksen mukaan esimerkiksi termiä ”kierrätetty” ei tällä hetkellä voi käyttää tuotteen virallisessa merkinnässä.

”Kuitusisältöasetusta olisi tarkistettava uusien vaihtoehtoisten kuitujen ja niiden kehityksen huomioimiseksi. Kuituja ja niiden merkintöjä koskevien vaatimusten päivittämisen tulisi tulevaisuudessa olla myös huomattavasti nykyistä joustavampaa, jotta ne tukisivat uusien innovaatioiden kehittämistä ja kestävien tuotteiden markkinoille saattamista”, Levón sanoo.

Tekstiilien kierrätyksen edistämiseksi Suomen Tekstiili & Muoti ehdottaa lausunnossaan myös tekstiilijätteen määritelmään liittyvän sääntelyn yhdenmukaistamista sekä jätteiden siirtoja koskevan sääntelyn tarkistamista.

Komission julkinen kuuleminen tekstiilistrategiaan liittyen on avoinna kommenteille 4.8.2021 asti. Tekstiilistrategia valmistuu vuoden 2021 lopussa.

Lue koko lausunto: EU Textile Strategy open comment (pdf, englanniksi)

Lue myös:

Suomi näyttää suuntaa tekstiilien kiertotaloudessa – investointeja tarvitaan koko ketjuun keräilystä käsittelyyn ja lopputuotteisiin

 

Ajankohtaista aiheesta

Laajennettu tuottajavastuu tekstiileille: STJM ja Suomen Kiertovoima KIVO selvittävät tuottajavastuun toimintamalleja

Näytös23 esitteli poikkeuksellisen korkeatasoista muotia – Suomen Tekstiili & Muoti palkitsi Elina Silinan kokoelman

Uutishuone