Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Suomen digitaalisen kompassin luonnoksesta

Suomen Tekstiili & Muoti ry (STJM) on jättänyt vastauksen työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön Suomen digitalisaatiokehitystä ohjaavasta digikompassista. STJM keskittyi lausunnossaan kommentoimaan erityisesti osaamista ja yritysten digitalisaatiota koskevia osioita.

STJM:n tärkein tavoite on suomalaisen tekstiili- ja muotialan kestävä kehittyminen ja globaali menestyminen, jossa digitalisaatiolla on vahva rooli jäsenyritystemme arjessa nyt sekä tulevaisuudessa. Digitalisaatiolla voidaan luoda yrityksille ja koko toimialalle kilpailuetua, jos digitalisaatioon halutaan panostaa panostetaan monipuolisesti. 

Näkemyksemme mukaan tekstiili- ja muotialan kiertotalouteen nojaava vihreä siirtymä on mahdollista toteuttaa tehokkaasti digitalisaation avulla. Digitalisaatio on merkittävässä asemassa myös yritysten ja toimialan tuottavuuskehityksen varmistamisessa. Kaikkien näiden osalta datalla ja sen tehokkaalla keräämisellä, siirtämisellä ja hyödyntämisellä on keskeinen merkitys. Kyberturvallisuuden osuutta ei voi myöskään liikaa korostaa. Sillä tulee olla keskeinen rooli jokaisella osa-alueella ja jokaisen toimijan osalta tässä digitaalisessa kehityksessä. 

Digiosaamista tarvitaan myös tekstiili- ja muotialalle oppilaitoksista yrityksiin 

Digitalisaatio-osaamiseen on panostettava myös tekstiili- ja muotialalla. Suomalaisilla on eurooppalaisittain hyvät digitaaliset perustaidot. Kuitenkin tällä hetkellä vallitsee globaali pula digialan osaajista sekä erityisesti niistä henkilöitä, jotka osaavat soveltaa digitaalisuutta tekstiili- ja muotialan toimintoihin, järjestelmiin sekä prosesseihin. Suomessa valmistuvat digialan osaajat pitää saada työllistymään Suomeen ja jalkautumaan ennakkoluulottomasti myös muille aloille kuin ICT-alan yrityksiin. Pidämme tärkeänä, että Suomi panostaa kansainvälisten osaajien houkutteluun myös tekstiili- ja muotialalle. 

Digiosaamista rakennetaan jo opiskeluaikana. Taataksemme, että tekstiili- ja muotialan koulutuksiin tuodaan alakohtaista digitaalista osaamista, täytyy opettajia täydennyskouluttaa digitaalisuuteen yhteistyössä yrityksien kanssa. Toiminnan tulee olla jatkuvaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista.  

Digitaalinen osaaminen tukee innovaatioita ja kilpailukykyä. Näkemyksemme mukaan etenkin pk-yritykset tarvitsevat apua sekä tukea digitaalisuuteen ja digimuutoksen aikaansaamiseksi. Tämä edellyttää panostuksia yritysten TKI-toimintaan. Ei niinkään uusien teknologioiden kehittämiseksi, vaan jo olemassa olevien teknologioiden soveltamiseksi tekstiili- ja muotialan yrityksissä.

Inna Ahlqvist

Asiantuntija, koulutus ja osaaminen (perhevapaan sijainen)

+358 50 5939 722
inna.ahlqvist@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Vastuullinen vaatekulutus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta?

Tuore raportti: Digitaalisen ja fyysisen kokemuksen integrointi elinehto muotialan yrityksille

Uutishuone