Päivitetty biotalousstrategia edistää tekstiili- ja vaateteollisuuden arvoketjun rakentumista Suomeen

Tänään julkaistu Suomen uusi kansallinen biotalousstrategia tähtää biotalouden arvonlisän kaksinkertaistamiseen vuoteen 2035 mennessä. Tekstiili- ja vaateteollisuus on tunnistettu strategiassa yhdeksi arvonlisän kasvattamisen näkökulmasta merkittäväksi sektoriksi.

Biotalous perustuu tuotantoon, jossa hyödynnetään kestävästi luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja, sekä kehitetään ja otetaan käyttöön niihin liittyviä innovaatioita ja teknologioita.

Tekstiili- ja muotiala elää tällä hetkellä valtavassa murroksessa. Toimialalla tähdätään aktiivisesti kohti kestävämpiä ja kiertotalouden mukaisia toimintamalleja. Uusien bio- ja jätepohjaisten tekstiilikuitujen kehittäminen ja näiden ympärille rakentuvan arvopohjan vahvistaminen ovat globaalisti merkittävä tutkimus- ja kehittämisalue, jossa Suomella on valtava vientipotentiaali.

”Olemme erittäin ilahtuneita siitä, että tekstiilit on tunnistettu biotalousstrategiassa korkean jalostusarvon tuotteiksi ja Suomessa ollaan valmiita tukemaan alan uusien arvoketjujen rakentumista”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.

”Näemme lisäksi, että digitalisaatiolla on keskeinen merkitys myös biotaloudessa paitsi arvoketjujen ja tuotannon uudelleenjärjestäytymisessä, myös tiedon hallinnan kannalta toimialan arvoketjuissa”, Niinikoski jatkaa.

Suomalaisen tekstiili- ja vaatealan biotalouden arvonlisän kasvattamiseksi käynnistetään bio- ja jätepohjaisten tekstiilikuitujen ja materiaalien, ja niiden korkean arvonlisän jatkojalostuksen kehittämisohjelma. Ohjelman avulla pyritään muun muassa kehittämään ja täydentämään tekstiilialan suljetun kierron ja korkean arvonlisän tuotannon edellyttämää arvoketjua ja sen puuttuvia osia Suomessa. Lisäksi tavoitteena on edistää Suomen profiloitumista bio- ja jätepohjaisen tekstiilisektorin keskittymänä EU-tasolla.

Biotalous on ratkaisu moniin tekstiilialan ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta koskeviin kysymyksiin. Pitkäjänteisen tutkimus- ja kehitystyön ansiosta Suomesta löytyy tähän erinomaista osaamista.

”Edelleen olisi tärkeää, että myös tekstiilien arvoketjun loppupäässä brändeihin nojaava korkein arvonlisä tunnistetaan. Sitä varten tekstiili- ja muotiala tarvitsee myös monivuotisen kasvuohjelman brändiliiketoiminnan ja viennin vauhdittamiseen”, sanoo Niinikoski.

Marja-Liisa Niinikoski

Toimitusjohtaja

+358 40 538 4541
marja-liisa.niinikoski@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Esittelyssä ASK – The Nordic Way -podcast. Suomesta mukana Halti & Reima

Vastuullinen vaatekulutus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta?

Uutishuone