Pk-yrityksen vastuullisuusraportointi ei ole itseisarvo

Meidän pitäisi kyetä luomaan pk-yrityksiä kannustavia vastuullisuuden kehyksiä, jotka auttavat liiketoiminnallista menestystä, kirjoittaa Anne Ekberg.

Vastuullisuusraportointi ei ole itseisarvo, vaan aito työkalu parantaa toimintaa.

Monet pk-yritykset ovat halunneet osallistua vastuullisuuden raportointiin ja hiilijalanjäljen laskentaan, vaikka sääntely ei sitä vaadi. Niin myös me lautasliinatehdas Fiblonissa olemme tehneet.

Kokemuksesta tiedän, että hiilijalanjälkilaskenta-ammattilaisten päämäärä on tehdä täydellinen ja aukoton laskenta, mutta yrittäjän pitää itse tunnistaa olennainen.

Kokemukseni pk-yrityksen vastuullisuuden raportoinnista on kaksijakoinen. Raportointikehykset ja -asiantuntijat ohjaavat tunnistamaan olennaisia vastuullisuustekoja ja -tavoitteita.

Toisaalta vastuullisuuden markkinoilla tunnutaan kiinnittävän huomiota yksityiskohtiin, joilla on vain vähäistä vaikutusta yrityksen toimintaan.

Vastuullisuuden raportoinnin ihanuutta on, kun yrittäjä ja johto tunnistavat yritykselle sopivat vastuullisuuden teemat toiminnan kehittämiseksi.

Sen sijaan on kurjaa, jos yritys panostaa datan keruuseen, maksaa kalliisti aikaa ja rahaa, ja kaikella vastuullisuusraportoinnilla olisi vain vähäistä vaikutusta yrityksen toimintaan.

Tavoitteena hiilineutraalius

Hiilijalanjälkilaskenta perustuu monilta osin oletuksiin tai kertoimiin. Jotta laskennasta saadaan pk-yrityksessä hyötyä, pitäisi sen sisältö ymmärtää paremmin ja hyväksyä osaksi yrityksen tavoitteita ja liiketoimintaa.

Jos pk-yrityksellä on imua hiilijalanjäljen laskentaan ja raportointiin, on hyvä selkeyttää, mitä yritys näillä tavoittelee.

Hiilijalanjälkilaskennan avulla näkee, miten yrityksen ympäristövaikutukset jakautuvat ja mihin on hyödyllistä panostaa hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Pidän tärkeänä, että yritys tietää millaisen hiilijalanjäljen se omalla toiminnallaan aiheuttaa ja miten se minimoi hiilijalanjälkeään. Siten voimme tavoitella hiilineutraaliutta.

Meidän pitäisi kyetä luomaan pk-yrityksiä kannustavia vastuullisuuden kehyksiä, jotka auttavat liiketoiminnallista menestystä. Mielestäni se kasvattaisi vastuullisuusraportoinnin ihanuutta.

Teksti on julkaistu alun perin mielipidekirjoituksena Kauppalehdessä 16.3.2023 Kirjoittaja Anne Ekberg on Suomen Tekstiili & Muoti ry:n hallituksen jäsen ja Fiblon Oy:n Vice President, Brand & Communication.

Ajankohtaista aiheesta

Esittelyssä ASK – The Nordic Way -podcast. Suomesta mukana Halti & Reima

Vastuullinen vaatekulutus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta?

Uutishuone