Pohjoismaat edistävät tekstiiliteollisuuden läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä

Pohjoismaiset toimialaliitot edistävät muoti-, huonekalu- ja muotoiluteollisuuden läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä Nordic Blockchain Alliance -hankkeessa. Tapausesimerkit ja yhteistyöhankkeet on nyt koottu yksiin kansiin. Lokakuussa aiheeseen syvennytään STJM:n järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa.

Pohjoismainen muotiteollisuus edistää aktiivisesti toimialan läpinäkyvyyttä, kestävyyttä ja innovaatioita. Yhtenä toimena on pohjoismaisten toimialaliittojen perustama Nordic Blockchain Alliance, joka tutkii lohkoketjuratkaisujen hyödyntämistä mm. digitaalisen tuotepassin käytössä. Tässä työssä hyödynnetään Pohjoismaiden kansallisia kokemuksia erilaisten teknologioiden hyödyntämisestä. 

”Läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden edistäminen tekstiili- ja muotialalla on meille erittäin tärkeä tavoite. Blockchainilla on potentiaalia olla yksi merkittävistä työkaluista tuotepassin rakentamisessa, mutta meidän on myös tärkeää harkita erilaisia vaihtoehtoja ja löytää parhaiten soveltuvat ratkaisut tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. Jokaisella teknologialla on omat vahvuutensa ja sovellusalueensa, ja niiden yhdistäminen voi johtaa entistä kattavampiin ja tehokkaampiin ratkaisuihin”, toteaa Emilia Gädda, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava vastuullisuusasiantuntija.

Avainasemassa yhteistyö ja tiedonjako 

Pohjoismaiset yritykset ovat perinteisesti olleet osa globaaleja arvoketjuja. Tämän takia yritysten on tunnettava yhteistyökumppaninsa, arvoketjunsa ja vaikutuksensa. Läpinäkyvä arvoketju auttaa tekstiili- ja muotialan yrityksiä myös entistä tehokkaammin tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan toimitusketjuihin liittyviä riskejä.  

Edistääkseen yhteistyötä ja tiedon jakamista Nordic Blockchain Alliance on nyt koonnut katalogiin, joka esittelee muoti-, huonekalu- ja muotoiluteollisuuden tapausesimerkkejä ja yhteistyöhankkeita läpinäkyvyyden, jäljitettävyyden ja kiertotalouden osalta. Suomesta mukana katalogissa on mm. STJM:n ja Teknologiateollisuuden digitaalinen tuotepassi -hanke.  

Suomen Tekstiili & Muoti ry järjestää Helsingissä 4.10. pyöreän pöydän keskustelun, jonka tavoitteena on tuoda tekstiili- ja muotialan toimijat sekä teknologiatoimittajat yhteen keskustelemaan digitaalisesta tuotepassista ja sen käyttöönotosta toimialalla. 

Nordic Blockchain Knowledge Pool

  • Nordic blockchain knowledge pool.pdf

    Lataa

Emilia Gädda

Johtava asiantuntija, vastuullisuus & kiertotalous

+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Vaatevallankumousta vietetään kymmenettä kertaa

Muotibrändit ja kuluttajien luoma sisältö

Uutishuone