Porto Conventionissa syvennyttiin vastuullisuuteen ja kilpailukykyyn

Jokavuotinen tapahtuma kokosi eurooppalaiset tekstiili- ja muotialan toimijat Portoon otsikolla: Sustainability Meets Competitiveness – How to Square the Circle? Konferenssissa keskustelu toimialan vastuullisuudesta ja kilpailukyvystä kävi vilkkaana, ja puheenvuoroissa peräänkuulutettiin alan toimijoiden välisen yhteistyön merkitystä.

Tekstiilialan eurooppalaisen kattojärjestön Euratexin järjestämässä konferenssissa kantavina teemoina tänä syksynä olivat vastuullisuus ja kilpailukyky. Kaksipäiväinen tapahtuma koostui paneelikeskusteluista ja työpajoista, joissa syvennyttiin tulevaan EU-sääntelyyn, uusien innovaatioiden hyödyntämiseen sekä vastuullisten liiketoimintamallien kehittämiseen. Konferenssin toinen päivä pyhitettiin vierailuille portugalilaisiin tekstiilialan yrityksiin sekä Porton alueella toimivaan tekstiilialan tutkimuskeskukseen.

”EU:n tekstiilistrategian myötä tuleva sääntely puhuttaa kollegoja toimialan sisällä maasta riippumatta. Erityisesti yritysten mahdollisuudet vaikuttaa sääntelyn toimivuuteen ja laatuun sekä ennakoiva valmistautuminen tuleviin toimintaympäristömuutoksiin olivat vahvasti esillä keskusteluissa”, sanoo Emilia Gädda, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava asiantuntija.

Euratexin ja portugalilaisen tekstiili- ja muotialaliitto ATP:n (Associação Têxtil e Vestuário de Portugal) järjestämä kansainvälinen konferenssi pidettiin Portossa 13.-14.10.2022. Kuva: Euratex

Paneelikeskusteluissa eurooppalaiset tekstiili- ja muotialan yritysjohtajat keskustelivat monipuolisesti vastuullisuuden ja kilpailukyvyn tiivistä keskinäisestä suhteesta. Läpileikkaavina teemoina olivat etenkin vastuullisuuden mittaaminen, vastuullisuusviestintä ja rahoitus. Pääasiassa keski- ja eteläeurooppalaisista koostuvalle yleisölle tarjoutui myös mahdollisuus kuulla vahvaa pohjoismaista asiantuntijuutta, Spinnovan vastuullisuusjohtajan Shahriare Mahmoodin ollessa yksi panelisteista. Paneelikeskusteluissa esille nousseet aiheet koskivat muun muassa tarvetta harmonisoidulle tavalle mitata vastuullisuutta sekä tuotteen kokonaisvaltaisen vastuullisuustarinan viestimisestä luotettavasti ja ymmärrettävästi kuluttajalle asti.

Ajankohtaisten paneelikeskustelujen lisäksi yleisöllä oli mahdollisuus osallistua asiantuntijavetoisiin työpajoihin. Työpajoissa pureuduttiin laajennettuun tuottajavastuuseen, tekstiilijätteen kierrätykseen, digitaaliseen tuotepassiin ja kehitteillä olevaan tuotteiden ympäristöjalanjälkeen liittyvään laskentatyöhön. Digitaaliseen tuotepassiin liittyvä työpaja oli yksi suosituimmista ja työpajan asiantuntijoina toimivat Suomen Tekstiili & Muoti ry:n asiantuntija Katri Pylkkänen sekä portugalilaisen tutkimuskeskus CITEVEN toimitusjohtaja António Braz Costa. Työpajassa esitettiin Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja Teknologiateollisuuden yhteistyössä toteutettua digitaalisen tuotepassin konseptia, joka palvelee eri toimialoja ja edistää vihreää siirtymää.

Konferenssin toisena päivänä vierailtiin portugalilaisen tekstiilialan yrityksen RIOPELE:n tehtaalla. Vuonna 1927 perustettu RIOPELE on yksi Portugalin vanhimmista tekstiilivalmistajista ja sen palvelut kattavat kehruun, kudonnan, värjäyksen ja viimeistelyn. Lisäksi tehtaalla tuotetaan Private Label -mallistoja kansainvälisille brändeille. Yritys on sitoutunut vastuullisuuteen ja investoi kiertotalouteen, ja tehtaalla on vuodesta 2014 lähtien kehrätty lankaa oman tehtaan kierrätyskuidusta.

Seuraava tekstiilialan Convention-konferenssi järjestetään syksyllä 2023 Helsingissä ja toteutuksesta sekä ohjelmasta vastaa Suomen Tekstiili & Muoti ry.

Emilia Gädda

Johtava asiantuntija, vastuullisuus ja kiertotalous

+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Woodspinin uusi tehdas vauhdittaa suomalaisen kestävän muotiteollisuuden nousua

Kasvua kansainvälisestä brändiliiketoiminnasta Aalto EE:n opein

Uutishuone