Suomen Tekstiili & Muoti ja Teknologiateollisuus käynnistävät digitaalisen tuotepassin kehittämishankkeen

Euroopan komissio on esittänyt osana kestävän tuotepolitiikan aloitetta digitaalista tuotepassia ratkaisuksi vastuullisten valintojen helpottamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Suomen Tekstiili & Muoti ry ja Teknologiateollisuus käynnistävät hankkeen, jonka tavoitteena on määritellä eri toimialoja ja arvoketjuja palvelevan digitaalisen tuotepassin konsepti.

Kiertotalous ja kestävä tuotepolitiikka ovat keskeinen osa EU:n Green Deal -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää unionin kilpailukykyä digitaalisen ja vihreän siirtymän suuntaan. Huomio on kiinnittynyt erityisesti tuotteiden vastuullisuuteen ja tuotteiden tuotantoketjujen läpinäkyvyyteen.

Tuotteisiin liittyvän datan kerääminen on keskustelussa EU:ssa laajemminkin. Kuluttajat ja yritysten asiakkaat kaipaavat yhä enemmän tietoa tuotteista ja niiden alkuperästä. Lisäksi tietoa esimerkiksi tuotteiden sisältämistä kemikaaleista tarvitaan tuotteiden elinkaaren loppuvaiheessa turvallisten kierrätysvaihtoehtojen löytämiseksi.

Euroopan komissio on esittänyt digitaalisen tuotepassin kehittämistä keinona tuotetiedon keräämiseen ja sen kulkemiseen läpi arvoketjun. Digitaaliseen tuotepassiin voitaisiin koota kattavasti tietoa tuotteen ja sen raaka-aineiden ja komponenttien alkuperästä, haitallisten aineiden sisällöstä sekä tietoa ja ohjeistusta siitä, miten tuotteen voi korjata tai kierrättää. Ratkaisuja digitaalisen tuotepassin konseptin kehittämiseen komissio on toivonut teollisuudelta.

Tuloksena testattu ja skaalautuva digitaalisen tuotepassin malli

Suomen Tekstiili & Muoti ry ja Teknologiateollisuus ry ovat saaneet TT-säätiöltä avustuksen hankkeeseen, jossa määritellään eri toimialoja ja arvoketjuja palveleva digitaalinen tuotepassin konsepti. Konseptia testataan tekstiilituotteilla ja akuilla. Valitut arvoketjut toimivat pilotteina, joista saatavien kokemusten perusteella konseptia voidaan kehittää edelleen niin, että se on sovellettavissa myös muille toimialoille ja tarjottavissa koko Euroopan laajuiseksi ratkaisuksi.

Tekstiilialan pitkiin ja globaalisti pirstaloituneisiin arvoketjuihin kehitetyt digitaalisen jäljitettävyyden ratkaisut olisivat tulevaisuudessa helposti monistettavissa myös muille toimialoille. Jäljitettävyystiedon sisällyttäminen uusiin Suomessa kehitettyihin bio- ja kierrätyspohjaisiin tekstiilikuituihin sekä vastuullisesti tuotettuihin akkumateriaaleihin tarjoaa kilpailuetua suomalaisille yrityksille globaaleilla markkinoilla.

Yritykset pääsevät nyt vaikuttamaan siihen, minkälainen heidän tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan passin sisällön ja tietoarkkitehtuurin tulisi olla. Hankkeen kuluessa yrityksille ja muille sidosryhmille tullaan järjestämään digitaalisen tuotepassin kehittämiseen liittyviä työpajoja.

Lisätiedot:

Satumaija Levón, johtava asiantuntija, vastuullisuus ja kiertotalous, Suomen Tekstiili & Muoti ry, 040 752 8537, satumaija.levon@stjm.fi

Helena Soimakallio, kestävän kehityksen johtaja, Teknologiateollisuus ry, 040 550 7706, helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi

Jussi Mäkinen, EU-regulaatiosta vastaava johtaja, Teknologiateollisuus ry, 040 900 3066, jussi.makinen@teknologiateollisuus.fi

Ajankohtaista aiheesta

Vaatevallankumousta vietetään kymmenettä kertaa

VTT:n vetämässä PESCO-UP-hankkeessa kehitetään polyesteri-puuvillajätteen kierrätystä

Uutishuone