”Suunnittelu saa uuden merkityksen, kun tuotetta kehitetään aitoon tarpeeseen” – opiskelijat suunnittelivat ensihoidolle edustusasut

Lapin yliopiston vaatetussuunnittelun opiskelijat toteuttivat Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon johdolle, eli lääkärille, ensihoitopäällikölle sekä kenttäjohtajille, edustusasut maisteriopintojen syventävässä tutkimus- ja tuotekehitysprojektissaan. Projekti on osa yliopiston ja LSHP:n laajempaa yhteistyötä.

Lapin sairaanhoitopiirin (LSPH) ensihoidon johto sai maaliskuussa käsiinsä suunnitelmat uusista opiskelijoiden toteuttamista edustusasuista. Lapin yliopiston vaatesuunnitteluopiskelijoiden projektityö innosti ja ihastutti – opiskelijat olivat tyytyväisiä oikealle tilaajalle suunnatusta harjoituksesta ja LSHP kiittää hyvästä työstä. Suunnittelutyössä lähdettiin luomaan uutta asua, sillä ensihoidon johdolla ei ole aiemmin ollut edustusasuja. Edustustilaisuuksissa on ollut käytössä työasusta hieman muokatut valkoinen pikeepaita sekä vihreät työhousut.

Projektityö on tuonut kuuden hengen opiskelijatiimille tutuksi palasen työvaatebisneksestä. Työvaatesuunnittelun prosessi on pitkä: Mitä toimivampi, tarkoituksenmukaisempi, monikäyttöisempi ja pitkäikäisempi valmiista työvaatteesta halutaan, sen pidempään suunnittelu ja tuotteistaminen kestävät. Vaatimuksia tuotteelle voi olla hyvinkin paljon, ja ajatus lopullisesta tuotteesta voi elää ja muuttaa jopa kokonaan muotoaan suunnitteluprosessin aikana, pohtivat opiskelijat.

”Oikeanlaisen ja tarkoituksenmukaisen työvaatetuksen vaikutus ihmisen elämässä voi olla hyvinkin suuri – se edesauttaa työhyvinvointia ja nostaa ammatti-identiteettiä. Lisäksi työvaate voidaan nähdä myös työtilana ja -ympäristönä, joka mahdollistaa ja vahvistaa kaikkia toimia”, kuvailee oppimaansa työvaateprojektin hallinnasta vastannut opiskelija Veera Saarikivi.

3D-mallinnus vahva osa vaatetussuunnittelun opintoja

Luonnosteluvaiheiden jälkeen ja tilaajan hyväksyttyä suunnitelmat, keskittyivät opiskelijat asujen tuotteistamiseen sekä 3D-mallinnukseen. Lapin yliopiston vaatetussuunnittelun opinnoissa 3D-mallintaminen kuuluu osaksi vaatteen tuotteistamista, ja projektiryhmässä oli siitä siksi hyvin kokemusta.

Perinteisen tekstiiliprototyypin sijaan 3D-mallinnus on ekologinen ja materiaaliresursseja säästävä vaihtoehto sekä samalla tehokas tapa havainnoida tulevaa vaatetta.

”3D-mallinnos mahdollistaa asun visuaalisen ilmeen havainnoimisen monesta eri näkökulmasta. Sen avulla näkee, kuinka eri materiaalit käyttäytyvät ihmisen liikkuessa. Ohjelmistoissa on useita eri materiaaleja, jotka on ohjelmoitu käyttäytymään samalla tavalla, kuin oikea materiaali. Esimerkiksi 3D-ohjelmissa paksu villakangas on hyvin tuhti ja jämäkkä, kun taas sifonki kevyttä, laskeutuvaa ja läpikuultavaa”, kertoo projektin 3D-mallintamisesta vastannut Ella Kinnunen.

Toiminnan kehittämiseen ideoita paikallisesta oppilaitoksesta

Työvaateprojekti on osa yliopiston laajempaa yhteistyötä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Viime syksynä vaatetussuunnittelun opiskelijat uudistivat LSHP:n ensihoitajien kenttävaatetuksen suunnitelmat. Yhteistöissä on ollut mukana myös Lapin koulutuskeskus REDUn tekstiili- ja muotialan opiskelijat, jotka ompelivat asujen prototyypit.

Ensihoitopäällikkö Panu Karjalaisen mukaan yhteistyö on ollut molemmin puolin silmiä avartavaa ja opiskelijoiden vetämä projekti on edennyt jämäkästi ja hyvin organisoidusti. Suunniteltuihin asuihin ollaan ensihoidossa tyytyväisiä.

”Pohdimme Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluissa toiminnan kehittämistä ja yhteistyömahdollisuuksia paikallisen yliopiston kanssa. Lopulta ajatustenvaihto johti yhteistyöhön vaatesuunnittelun lisäksi audiovisuaalisen mediatuotannon koulutusohjelman kanssa. Tulevaisuuden yhteistyömahdollisuudet vaatesuunnittelun sekä koko yliopiston kanssa ovat tämän kokemuksen jälkeen entistä kiinnostavampia”, kiittelee Karjalainen.

Myös opiskelijat ovat tyytyväisiä projektiin, jossa pääsi työskentelemään käytännönläheisesti oikean tilaajan kanssa.

”Monelle ryhmäläiselle projekti oli ensimmäisiä asiakastöitä. Suunnittelu saa täysin uuden merkityksen, kun tuotteita kehitetään aitoon tarpeeseen. Haluaisimmekin rohkaista myös muita yrityksiä yhteistyöhön vaatetussuunnittelun sekä muiden muotoilualojen opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoina voimme tarjota yrityksille rohkeita ja täysin uusia näkökulmia sekä innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin”, kannustaa Veera Saarikivi onnistuneen projektin päätteeksi.

Saarikiven ja Kinnusen lisäksi projektiryhmään kuuluivat Sara Aarni, Inkeri Kylämäki, Maria Koivuranta ja Tanja Pohjola.

Lue lisää:

Vaatetussuunnittelun opinnot Lapin yliopistossa

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiilijätteen erilliskeräys velvoittaa myös alan yrityksiä huolehtimaan jätehuoltonsa ajantasaisuudesta

Miten varmistaa teollisuuden huoltovarmuus muuttuneessa maailmassa? PTT etsii keinoja yhdessä tekstiili- ja vaatealan kanssa

Uutishuone