Tekstiili- ja muotialalle rahoitusmahdollisuuksia EU:n kestävän kasvun ohjelmasta

Toukokuun lopussa EU:n elvytyspaketin osana hyväksytty Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa vihreää siirtymää ja digitalisaatiota. Tekstiili- ja muotialalla on hyvät mahdollisuudet hyötyä rahoituksesta. (EDIT: Uutiseen lisätty EK:n kaikille avoin infotilaisuus 20.8.)

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Rahoitus kanavoidaan olemassa olevien toimijoiden kautta.

Yritysten kannalta keskeinen on Business Finland, jonka kautta tulee myönnettäväksi 530 miljoonaa euroa suomalaisille yrityksille. Myös Suomen Akatemia suuntaa vuosina 2021 ja 2022 merkittävästi rahoitusta vihreään ja digitaaliseen siirtymän edistämiseen sekä kumppanuuksien tukemiseen.

Puolet ohjelman rahoituksesta edistää vihreää siirtymää ja noin neljännes digitalisaatiota. Ohjelma sisältää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle tarkoitettua rahoitusta noin 700 miljoonaa euroa. Suomen kestävän kasvun ohjelman ensimmäiset uudistukset ja investoinnit käynnistyvät jo tänä vuonna, mutta suurin osa rahoituksesta kohdistuu vuosille 2022–2023.

Yrityksille investointitukea kiertotalouden, puhtaiden teknologioiden ja prosessien vähähiilisyyden edistämiseksi

Yritykset voivat hakea rahoitusta muun muassa akku-, bio-, muovi-, tekstiili- ja rakennusmateriaalien sekä teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistäviin innovatiivisiin laitehankintoihin sekä prosessien kehittämiseen. Yhteensä 110 miljoonan euron investointituki tulee haettavaksi Business Finlandin kautta syksyyn 2021 mennessä. Tukea kanavoidaan myös uuteen teknologiaan tehtäviin investointeihin.

Lisäksi tukea on tarjolla esimerkiksi teollisuuden prosessien sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen. Tuet auttavat teollisuudenaloja toteuttamaan vähähiilisyyden tiekarttojaan. (Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartta on luettavissa tästä linkistä.) Rahoitukset tulevat haettaviksi Business Finlandin sekä työ- ja elinkeinoministeriön kautta loppuvuoden 2021 aikana.

EK:n infotilaisuus 20.8.2021

EK:n kaikille yrityksille avoimessa infotilaisuudessa 20.8.2021 kestävän kasvun ohjelmaa, rahoitushakuja ja niiden suunnitelmia esittelevät valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Business Finlandin asiantuntijat. Tilaisuuden moderoi EK:n EU-edunvalvonnan johtava asiantuntija Janica Ylikarjula. Lue lisää tapahtumakalenteristamme ja ilmoittaudu maksuttomaan tilaisuuteen tästä linkistä.

Lue lisää:

https://vm.fi/kestava-kasvu

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Vihreä siirtymä ja digitalisaatio vaatteen valmistuksessa – uusi hanke etsii ratkaisuja

Laajennettu tuottajavastuu tekstiileille: STJM ja Suomen Kiertovoima KIVO selvittävät tuottajavastuun toimintamalleja

Uutishuone