Tekstiili- ja muotialan näkymät optimistisia – raaka-aine- ja logistiikkakustannusten nousu kuitenkin uhkaa koronan jälkeistä kasvua

Tekstiili- ja muotialan yritysten toipuminen koronakriisistä on hyvässä vauhdissa. Alan yrityksistä yli 40 prosenttia on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan koronaa edeltävään aikaan verrattuna. Yritysten odotukset ensi vuodelle ovat optimistiset, mutta raaka-aineet ja logistiikka ovat kallistuneet merkittävästi, ja tämä uhkaa yritysten kasvua. Tulokset selviävät Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tuoreesta yrityskyselystä.

Tekstiili- ja vaatealla on varovaisen myönteinen tunnelma syksyä kohti mentäessä. Alan yrityksistä yli 40 prosentilla liikevaihto on suurempi kuin ennen koronakriisiä. Yritysten tilanne kuitenkin vaihtelee: kolmanneksella liikevaihto on edelleen alle koronaa edeltävän tason.

”Vaihtelevasta tilanteesta huolimatta yritysten odotukset syksyksi ja ensi vuodelle ovat optimistiset. Lähes puolet odottaa yritystoiminnan kasvavan ensi vuonna. Samaan aikaan harva yritys enää pelkää toiminnan supistuvan”, kertoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tilastoasiantuntija Hanne Mikkonen.

Raaka-aineet ja logistiikka kallistuneet

Tekstiili- ja muotialan yritykset nostavat merkittävimmäksi yrityksen tulevaan kehitykseen vaikuttavaksi tekijäksi tarvike- ja materiaalikustannukset. Materiaaleissa ilmenee toimitusvaikeuksia, mikä aiheuttaa katkoksia ja epävarmuutta tuotantoon.

Monet yritykset nostavat esiin myös logistiikan haasteet ja kasvaneet rahtikustannukset. Logistiikka on globaalilla alalla avainasemassa, ja logistiikan haasteet ja kallistuminen heijastuvat laajalle.

Kasvavat materiaali- ja logistiikkakulut aiheuttavat yrityksille kustannuspainetta ja voivat muodostua jopa kasvun esteeksi.

”Yritysten orastava kasvu edellyttää malttia tulevalta TES-kierrokselta. Koronan jälkeisessä ajassa yritykset ovat hyvin erilaisissa asemissa. Kustannuspaine on jo ennestään kova raaka-aineiden ja logistiikan osalta”, tuloksista kertoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.

Monilla yrityksillä täystyöllisyys ja osaavaa työvoimaa tarvitaan lisää

Yritysten kohentunut tilanne näkyy myös työllisyydessä. Lomautuksia on enää 13 prosentilla yrityksistä. Valtaosalla vastaajista on koko henkilöstö töissä. Peräti 38 prosenttia yrityksistä tarvitsee myös lisää työntekijöitä.

Tekstiili- ja muotialalla on ollut jo ennestään vaikea löytää osaavaa työvoimaa, ja ongelma on pahenemassa. Peräti kaksi kolmesta yrityksestä kertoo, että osaavaa työvoimaa on vaikea löytää. Tämä koskettaa erityisesti yrityksiä, joilla on omaa tuotantoa tai valmistusta Suomessa. Alalle tarvitaan muun muassa mallimestareita, tekstiiliteknisiä osaajia teollisuusompelijoita ja koneiden huoltajia.

10.-14.9.2021 toteutettuun kyselyyn vastasi 61 Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritystä eli 31 prosenttia liiton jäsenistä. Kyselyn vastaajajoukko edustaa kattavasti tekstiili- ja muotialan eri toimintoja: kuluttajatuotteita valmistavia vaate- ja sisustusyrityksiä, työ- ja suojavaateyrityksiä sekä alan materiaalivalmistajia ja teollisia tuottajia. Vastaajayritykset työllistävät Suomessa yli 1 900 henkilöä ja tekevät yli 500 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuodessa. Kysely on osa EK:n yrityskyselyä.

Liite: Tekstiili- ja muotialan yrityskysely syyskuu 2021

Marja-Liisa Niinikoski

Toimitusjohtaja

+358 40 538 4541
marja-liisa.niinikoski@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

STJM mukana Suomen luonnon monimuotoisuuden strategian ja toimintaohjelman työryhmässä

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n näkemyksiä tekstiilien laajennetusta tuottajavastuusta

Uutishuone