Tekstiilialan visio 2035 – vastaa VTT:n tulevaisuusvisiohankkeen kyselyyn

Millaisia uusia liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia tekstiilialan tulevaisuus pitää sisällään? Mitä tarvitaan, kun tavoitteena on kestävän tuotannon toimintamalli tekstiili- ja muotialalle? VTT:n ja Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tulevaisuusvisiotyö etenee. Osallistu ja vaikuta!

Uusien tekstiilikuitujen kehityksessä ollaan Suomessa siirtymässä tutkimuksen ja kokeilujen vaiheesta teollisen mittakaavan tuotantoon. Alalla on käynnissä merkittäviä investointeja vaativa murros. VTT laatii parhaillaan Suomen Tekstiili & Muoti ry:n aloitteesta suomalaisen tekstiilialan kestävien toimintamallien tulevaisuusvisiota.

Kesäkuussa valmistuva selvitystyö jatkuu nyt sähköisellä kyselyllä, jossa kootaan alan yritysten, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä yhteen ja täydennetään jo syntynyttä kokonaiskuvaa tulevaisuuden kannalta merkittävimmistä muutosvoimista. Kysely avataan keskiviikkona 12.5.2021 ja siihen voi vastata 26.5.2021 saakka.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä 

Suljetun tekstiilikierron pilottihanke ja muita pohdintoja tulevaisuusvisiotyöpajassa 6.5.

Alan yrityksille ja muille sidosryhmille 6.5.2021 järjestettyyn VTT:n ja Suomen Tekstiili & Muoti ry:n työpajaan osallistui monikymmenpäinen joukko tekstiili- ja muotialan ammattilaisia, tutkijoita sekä sidosryhmien edustajia.

Tilaisuuden neljässä johdantopuheenvuorossa tarkasteltiin käynnissä olevaa muutosta eri näkökulmista. Sveriges Textil och Modeföretagin (TEKO) pääsihteeri Cecilia Tall kertoi mikrotuotannosta ja robotisaatiosta, VTT:n työelämäprofessori Petri Rouvinen tarkasteli digitalisaation teollisuutta muokkaavaa vaikutusta, Marimekon Head of New Business Development & Sustainability Transformation Elina Ibounig avasi näkökulmia Marimekon vastuullisuusvisioon, ja Alice Labsin Co-founder Oskar Korkman pohdiskeli vastuullisuuden vaikutusta kuluttajakäyttäytymiseen ja liiketoimintamahdollisuuksiin.

Neljässä työryhmässä pohdittiin mahdollisuuksia saada kokonainen tekstiilien arvoketju Suomeen, digitalisaatiota mahdollistajana, kansainvälisiä kumppanuuksia sekä visiota kuluttajan näkökulmasta. Vilkkaassa keskustelussa esiin nousi lukuisia ideoita: Kuinka toteutettaisiin muiden Pohjoismaiden kanssa tekstiilin suljetun kierron pilottihanke? Miten tuotteeseen upotetaan tieto vaatteen kulkemasta matkasta? Miten helpottaa vaatteiden kierrättämistä vaikkapa Uberin, Woltin ja panttijärjestelmän avulla?

”Digitalisaatio ja kestävä kehitys vauhdittavat tekstiilialan murrosta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Nämä teemat olivat monipuolisesti esillä työpajassamme. Alan uudistuminen edellyttää monipuolista yhteistyötä eri toimialojen kesken. Meillä Suomessa onkin erinomaiset edellytykset lähteä rakentamaan tekstiilialan klusteria uudistumisen tueksi”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n aloitteesta syntyneessä ja VTT:n vetämässä projektissa kirkastetaan tekstiili- ja muotialan liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksien tulevaisuusvisiota ja toteutussuunnitelmaa. Työn on määrä valmistua kesäkuussa 2021. Työtä ohjaa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja VTT:n muodostama ohjausryhmä.

Lue myös:

VTT selvittää tekstiilialan uusia liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia (6.4.2021)

Digitalisaatio ja kestävä kehitys yhdessä muodostavat markkinan uuden sukupolven suomalaiselle tekstiiliteollisuudelle (vttresearch.com 3.5.2021)

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Euroopan komissiossa kaivataan tekstiilialan toimijoiden sitoumuksia tekstiilien siirtymäpolkuun

Brändi- ja kuluttajalähtöinen tekstiili- ja muotiala Suomessa 2030 – Kasvusopimuksesta eväitä brändiliiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen

Uutishuone