Tekstiilien kiertotalous etenee: Poistotekstiilien jalostuslaitos avataan Paimioon 2021

Paimioon nousee Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiiliä laajamittaisesti käsittelevä laitos. Laitoksen rakennuttaa Rester Oy, joka käsittelee yritysten poistotekstiiliä. Kiinteistöön tulee vuokralaiseksi Lounais-Suomen jätehuolto, joka käsittelee omalla pilottilinjastollaan kotitalouksien poistotekstiiliä.

Rester ja Lounais-Suomen jätehuolto käsittelevät poistotekstiiliä teollisuuden raaka-aineeksi. Tuleva laitos pystyy käsittelemään 12 000 tonnia poistotekstiiliä vuodessa. Se on noin 10 prosenttia Suomen tekstiilijätemäärästä. Laitoksen lopputuotteena syntyy molemmilta linjastoilta kierrätyskuitua.

Kierrätyskuidun käyttökohteita

lanka ja kangas

rakennus- ja laivateollisuuden eristysmateriaalit

akustiikkalevyt

komposiitit

non-woven- ja suodatinmateriaalit

muut tekniset tekstiilit, esim. geotekstiilit

Uuden laitoksen peruskivi muurattiin Paimiossa 18.8.2020, ja toiminta käynnistyy 2021.

”Jalostuslaitos aloittaa tekstiilien kiertotalouden uuden aikakauden Suomessa. Olemme käynnistämässä systeemimuutosta alan edelläkävijöinä Skandinaviassa. Tekstiiliteollisuuden siirtyminen lineaarisesta mallista kiertotalouteen on välttämätöntä, sillä neitseellisillä materiaaleilla alan nykyistä rakennetta ei pystytä ylläpitämään”, sanoo Resterin hallituksen puheenjohtaja Outi Luukko.

Resterin pääomistaja on työvaatevalmistaja Touchpoint, joka hakee laitosinvestoinnilla paitsi resurssiviisautta, myös ratkaisuja työvaatemalliston kokonaiselinkaareen.

”Lokaalin ratkaisun saaminen globaaliin ongelmaan on valtava harppaus oikeaan suuntaan ja nostaa koko Suomen profiilia kiertotalouden edelläkävijänä”, Outi Luukko sanoo.

Siinä missä Rester käsittelee yritysten poistotekstiilejä ja teollisuuden hukkamateriaaleja, Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) keskittyy omalla pilottilinjastollaan kotitalouksien poistotekstiiliin.

Kuluttajien poistotekstiilit ovat materiaaleiltaan heterogeenisiä, minkä vuoksi ne ovat haastava raaka-aine jatkojalostukseen. Ennen käsittelyä poistotekstiilit lajitellaan materiaaleittain eri kuituluokkiin. Apuna lajittelussa on tunnistusteknologia, jota LSJH on ollut mukana kehittämässä.

”Lounais-Suomen Jätehuolto valmistelee pilottilinjastolla kerättyjen kokemusten pohjalta Turun seudulle täyden mittakaavan jalostuslaitosta, jossa käsitellään jo vuonna 2023 koko Suomen kotitalouksien poistotekstiilit. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen kuntien omistamat jätelaitokset”, kertoo LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä.

Lue myös Fablehti.fi:
Teknologia mullistaa tekstiilitunnistamisen ja vauhdittaa tekstiilien kierrätystä
”Rohkeita ratkaisuja tarvitaan – poistotekstiilin keräys ratkaisee vasta yhden osan kierrätyksestä”

Linkkejä:
Rester
Touchpoint
Lounais-Suomen Jätehuolto

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiili- ja muotiala peräänkuuluttaa aidosti vaikuttavaa yritysvastuulainsäädäntöä

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Uutishuone