Tekstiilijätteen erilliskeräys alkaa Suomessa 1.1.2023 – velvollisuudet koskevat myös yrityksiä

Uusi jäteasetus hyväksyttiin 18.11.2021. Se velvoittaa nykyistä tehokkaampaan erilliskeräykseen ja kierrätykseen. Erilliskeräysvelvoite koskee myös tekstiilijätettä vuodesta 2023 lähtien.

Uusi jäteasetus tiukentaa muun muassa yhdyskuntajätteen eli asumisesta ja siihen rinnastettavasta muusta toiminnasta syntyvän jätteen erilliskeräysvelvoitteita sekä kierrätystavoitteita asteittain. Jäteasetuksen mukaan kunnan on järjestettävä asumisesta syntyvän tekstiilijätteen vastaanotto alueellisilla vastaanottopisteitä viimeistään 1.1.2023.

Uudet velvollisuudet koskevat myös tekstiili- ja muotialan yrityksiä. Uuden jäteasetuksen mukaan elinkeinotoiminnan ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan harjoittajan (jätteen haltijan) on järjestettävä tekstiilijätteen erilliskeräys mahdollisuuksien mukaan vuodesta 2023 lähtien, jos sitä syntyy toiminnasta merkittäviä määriä.

Kuntien vastuulla on järjestää asumisesta syntyvien jätteiden vastaanotto eli kuluttajilta syntyvän tekstiilijätteen keräys ja käsittely. Uusi jäteasetus ei tuo muutoksia tähän. Yrityksiltä ja julkisesta hallinto- ja palvelutoiminnasta syntyvät jätteet puolestaan ovat lähtökohtaisesti jätettä tuottavien toimijoiden vastuulla ja ne käsitellään pääasiassa kunnan jätehuollon ulkopuolella.

Tekstiili- ja muotialan yritykset vastaavat siis lähtökohtaisesti itse jätehuollostaan ja hankkivat tarvitsemansa palvelut yksityisiltä jätealan yrityksiltä, kuten tähänkin asti. Jos yksityistä tekstiilijätteen vastaanottopalvelua ei ole kohtuullisesti saatavilla, voi yritys pyytää jätehuoltopalvelua myös kunnalliselta toimijalta. Kunnan toissijaisen vastuun palvelun pyytämisen edellytyksenä on, että palvelupuute on osoitettu Materiaalitori.fi -palvelua käyttämällä.

Lue myös: Resterin poistotekstiilien käsittelylaitos avasi ovensa Paimiossa

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiili- ja muotiala peräänkuuluttaa aidosti vaikuttavaa yritysvastuulainsäädäntöä

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Uutishuone