Tekstiilitekninen koulutus syntymässä uudelleen Suomessa – kerro mielipiteesi koulutuksesta kyselyssä

Kotimaiselta tekstiili- ja muotialan koulutuskentältä on puuttunut viime vuodet tekstiilitekninen koulutus, sillä viimeiset tekstiili-insinöörin tutkinto-ohjelmat lakkautettiin 2010-luvulla. Tarve osaamiselle ei ole kadonnut, ja nyt tekstiiliteknistä koulutusta ollaan herättämässä uudelleen henkiin. Kutsumme yrityksiä ja yksityishenkilöitä vastamaan koulutuksen järjestämiseen liittyvään kyselyyn perjantaihin 16.10. mennessä.

”Osaajien kouluttamiseen on etsitty vimmatusti ratkaisua jo usean vuoden ajan. Nyt sekä Aalto-yliopisto että Tampereen ammattikorkeakoulu ovat ottamassa tekstiilitekniikan osaksi tutkintokoulutuksiaan pienin mutta merkittävin askelin. Myös jatkuvan oppimisen ratkaisuja etsitään yhdessä, molempien oppilaitosten vahvuuksia hyödyntäen”, iloitsee koulutus- ja osaamisasiantuntija Auri Kohola Suomen Tekstiili & Muodista.

Tekstiilitekninen osaaminen on merkittävässä roolissa tekstiilialan yritysten päivittäisessä toiminnassa, muun muassa suunnittelussa, ostoissa, laadunhallinnassa ja tuotekehityksessä. Tekstiili- ja muotialan yritykset nimeävätkin materiaali- ja tekstiiliteknologiaosaamisen merkittäväksi osaamisalueeksi tulevissa rekrytoinneissaan.

Myös kestävämmän tekstiili- ja muotialan rakentamisen ytimessä on tekstiilikuitujen ja -materiaalien sekä niiden valmistuksen ja käsittelyn tunteminen. Suomi on edelläkävijä uusien ekologisten tekstiilikuitujen kehittämisessä, ja uusia kiertotalousratkaisuja etsitään alalle kovalla vauhdilla. Osaava työvoima on erittäin tärkeää tässä kehityksessä.

Uudistettuja tekstiiliopintoja ensi vaiheessa tutkinto-opiskelijoille

Aalto-yliopistolla on vahva ja kansainvälisesti tunnustettu tekstiili- ja vaatetussuunnittelun koulutus, lisäksi Aallossa tehdään edistyksellistä tekstiilikuitujen kehitystyötä. Vähitellen yliopistoon onkin rakentunut kuiduista tekstiileiksi ja valmiiksi demotuotteiksi ulottuva osaamisketju. Jotta tutkimus ja innovaatiot saadaan vietyä kohti kaupallisia sovelluksia, tarvitaan suunnittelun ja materiaaliosaamisen lisäksi tekstiiliteknologian monipuolista osaamista.

”Osaamistamme on vahvistettu uudella tekstiilikemian professuurilla – tehtävässä aloitti elokuussa Ali Tehrani. Riveissämme on entuudestaan myös tekstiiliteknologian erityisosaaja Marja Rissanen. Heidän osaamisensa avulla pystymme laajentamaan uudenlaisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin sekä varmistamaan riittävän ja monipuolisen tekstiilialan osaamisen myös tulevaisuudessa”, kertoo professori Pirjo Kääriäinen Aalto-yliopistosta.

Beirutin amerikkalaisesta yliopistosta Aaltoon siirtyneen Tehranin erityisosaamista ovat muun muassa tekstiilikuidut ja värjäys. Aalto-yliopiston kemiantekniikan koulutusohjelmassa pilotoidaan Tehranin johdolla keväästä 2021 alkaen tekstiilikemian sivuainetta, joka on tarkoitus laajentaa myöhemmin uudenlaiseksi tekstiiliteknologiaa, tekstiilikemiaa ja suunnitteluprosesseja yhdistäväksi maisteriohjelmaksi.

Tekstiilikemialla tarkoitetaan viimeistellyn kankaan tuottamiseen liittyviä kemiallisia prosesseja, kuten valkaisua, värjäystä ja painoa. Opintoihin sisältyvät myös kuituopin perusteet. Ensi keväänä Aallossa on tarjolla tutkinto-opiskelijoille kolme kurssia: tekstiilikuidut, tekstiilien värjäys ja tekstiilien viimeistys. Opetuksessa painotetaan vastuullisuutta sekä ekologista tuotantoa ja tuotteita.

Myös Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) tarjotaan jälleen tekstiilitekniikan opintojaksoja tutkinto-opiskelijoille, erityisesti biotuotetekniikan opiskelijoille. Yhteensä 14 opintopistettä kattavan kokonaisuuden aiheina ovat tekstiilien rakenteet, laadunhallinta ja tekstiilien testaus, tekstiilien tuotekehitys sekä tekstiilien ekologisuus ja turvallisuus.

”Tampereen ammattikorkeakoulun tekstiilialan tutkinto-opetus päättyi seitsemän vuotta sitten, mutta maailma on muuttunut näiden vuosien aikana. Tekstiilien uusien raaka-aineiden ja ympäristöystävällisempien teknologioiden kehittäminen on herättänyt Suomessa ja maailmalla uudenlaisen kiinnostuksen tekstiiliosaamiseen”, perustelee biotuotetekniikan tutkintovastaava Ulla Häggblom TAMK:sta.

Tampereen ammattikorkeakoulusta löytyy lisäksi monipuolinen ja moderni tekstiililaboratorio, jonka palvelut ovat yritysten käytössä. Yhteistyötä tekstiilien testauksen parissa tehdään myös muiden alan oppilaitosten kanssa.

Jatkuvan oppimisen ratkaisuja etsitään yhteistyössä – vastaa kyselyyn!

Tutkinto-ohjelmien kehittämisen lisäksi tekstiilialalle kaivataan ratkaisuja jo työelämässä olevien osaamisen päivittämiseen. Sekä Aalto-yliopisto että TAMK ovat halukkaita tarjoamaan osaamistaan myös jatkuvan oppimisen ratkaisuihin. Tutkinto-ohjelmissa olevia opintokokonaisuuksia on mahdollista muokata työelämän tarpeisiin esimerkiksi täydennyskoulutuksina, erikoistumisopintoina sekä avoimen ammattikorkeakoulun tai yliopiston kautta tarjottaviksi.

Suomen Tekstiili & Muoti toteuttaa yhteistyössä Aalto-yliopiston ja TAMK:n kanssa kyselyn, jolla kartoitetaan sisältötoiveita ja toteutustapoja tekstiiliteknisen koulutuksen järjestämiseen. Kyselyyn voivat vastata yritykset ja yksityishenkilöt 16.10. mennessä.

Kyselyvastausten avulla lähdetään hahmottelemaan jatkuvan oppimisen ratkaisuja tekstiilitekniseen koulutukseen. Konkreettisia kursseja, työpajoja tai muita koulutuskokonaisuuksia pyritään tarjoamaan jo vuoden 2021 aikana.

Vastaa kyselyyn tekstiiliteknisestä koulutuksesta (The survey can also be taken in English)

Ajankohtaista aiheesta

Digivihreä siirtymä haastaa tekstiili- ja muotialan osaajia – kansainvälinen osaamishanke käynnistynyt

Vaikuta tekstiili- ja muotialan osaamiseen ja vetovoimaan – haku uuteen vaikuttajaryhmään on nyt käynnissä!

Uutishuone