Tex-Inno myönsi yli 200 000 euroa suomalaisen tekstiili- ja muotialan vastuullisuustyöhön 

Tex-Inno ry:n rahoitushaussa pk-yritykset pystyivät hakemaan rahoitusta vastuullisuus- ja ilmastotyön edistämiseen. Tex-Inno sai haussa 109 hakemusta, joista rahoitusta myönnettiin seitsemälle hankkeelle, yhteensä 205 090 euroa. 

”Saimme valtavan määrän erinomaisia hakemuksia. Aihe on selvästi ajankohtainen ja tärkeä suomalaisille tekstiili- ja muotialan pk-yrityksille”, sanoo Tex-Inno ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Nikkanen. 

Hakemusten arvioinnissa painotettiin innovatiivisuutta, hankkeen potentiaalia vastuullisuuden edistämiseen sekä tulosten hyödynnettävyyttä. 

”Rahoitettavat hankkeet erottautuivat erityisesti innovatiivisuudellaan. Lisäksi niiden tulokset ovat laajemmin myös muiden alan toimijoiden hyödynnettävissä,” Nikkanen perustelee valintoja 

Runsaasta hakemusmäärästä karsittiin pois hankkeet, jotka eivät täyttäneet hakukriteerejä. Tällaisia olivat muun muassa hankkeet, jotka oli jo aloitettu tai joiden kestoksi oli arvioitu yli 12 kuukautta. Hyväksyttäviä kustannuksia eivät olleet myöskään esimerkiksi operatiivisen toiminnan tai markkinoinnin kustannukset.  

Huomionarvoista on, että rahoitushaussa tulleista hakemuksista yli 80 prosenttia käsitteli jotain seuraavista teemoista: ekologisten materiaalivaihtoehtojen kartoittaminen, vastuullisuusstrategian kehittäminen ja hiilijalanjälkilaskenta. Nämä katsottiin arvioinnissa vakiintuneiksi liiketoiminnan käytännöiksi tekstiili- ja muotialalla. 

Tex-Innon hallitus päätti rajata arvioinnista pois myös hankkeet, joissa hakeva yritys oli vasta perustettu tai haettavan avustuksen osuus oli yli 50 % yrityksen vuoden 2020 liikevaihtoennusteesta. 

Päätöksen rahoitettavista hankkeista teki Tex-Innon hallitus, johon kuuluvat Suomen Tekstiili & Muoti ry:n puheenjohtaja Pekka NikkanenNovita Oy:n toimitusjohtaja Daniela Yrjö-Koskinen sekä Valmet Oyj:n kudokset-liiketoimintayksikön johtaja Tero Kokko. Tex-Innon hallitus käsitteli hakemukset anonyymeinä. 

 

Ajankohtaista aiheesta

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Vieraskynä: Julkinen valta vauhdittaa ja vaatii yritysten kiertotaloustoimia erityisesti tekstiilisektorilla

Uutishuone