Timanttista osaamista alalle: Tekstiiliakatemia yhdistää alan oppilaitokset ja yritykset

Suomen Tekstiili & Muoti kutsuu tekstiili- ja muotialan koulutusta tarjoavat oppilaitokset ja jäsenyrityksensä kehittämään toimialaa yhteistyössä Tekstiiliakatemiaan.

Suomen Tekstiili & Muoti käynnistää Tekstiiliakatemia-yhteistyöverkoston alan kasvun ja osaamisen kehittämiseen. Yhteistyön tavoitteena on kehittää suomalaista tekstiili- ja muotialaa osaavammaksi, vetovoimaisemmaksi sekä menestyvämmäksi. Tekstiiliakatemia pyrkii Suomen Tekstiili & Muodin jäsenyritysten ja opetushenkilöstön kohtaamisten avulla takaamaan ajantasaisen tiedon opetuksessa sekä edistämään osaavan työvoiman kouluttamista.

”Tekstiili- ja muotiala tarvitsee huomisen osaajia jo nyt. Tekstiiliakatemian luomien käytäntöjen, kohtaamisten ja tiiviimpien yhteistyöverkostojen kautta luodaan toimialan kasvulle uusia mahdollisuuksia”, perustelee Suomen Tekstiili & Muodin toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Yhteistyöverkostoon ovat tervetulleita kaikki alan oppilaitokset ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeakoulutuksesta sekä yliopistoista.

Miten yritykset ja oppilaitokset voivat osallistua?

Tekstiiliakatemiassa haetaan vuoropuhelua oppilaitosten ja yritysten välillä sekä käytännönläheistä kokemusta yrityksen toimintaan tutustuen. Tekstiiliakatemiassa on haettu useampaa tapaa edistää yhteistyötä.

Opettajat tutustumaan työelämään Suomen Tekstiili & Muodin jäsenyrityksissä: Opettajien TET-jakson tavoitteena on opettajan työelämätiedon päivittäminen sekä tutustuminen yrityksen toimintaan, työtehtäviin, työntekijöihin sekä työssä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. TET-jaksot ovat pituudeltaan 2-5 päiväisiä, mahdollisuuksien mukaan pidempiäkin.

Kummitoiminta

Jokaiselle Tekstiiliakatemiassa aktiivisesti mukana olevalle alan oppilaitokselle pyritään löytämään vähintään yksi oma kummiyritys.

Katse tulevaisuuden trendeihin ja innovaatioihin stipendimatkoilla

Suomen Tekstiili & Muoti kutsuu Tekstiiliakatemian opettajia mukaan koulutusmatkoille tekstiili- ja muotialan kansainvälisille messuille.

Näiden lisäksi on luvassa opettajille suunnattuja koulutuksia, uutiskirje sekä alan opettajille ja Suomen Tekstiili & Muodin jäsenyrityksille Tekstiiliakatemian Facebook-ryhmä, jossa jaetaan tietoja ja kokemuksia alasta. Tekstiiliakatemia haluaa nostaa osaamista esiin jakamalla vuosittain tunnustuksen ansioituneelle tekstiili- ja muotialan opettajalle.

Tule mukaan kehittämään tekstiili- ja muotialan tulevaisuuden osaamista!

Ajankohtaista aiheesta

Vaikuta tekstiili- ja muotialan osaamiseen ja vetovoimaan – haku uuteen vaikuttajaryhmään on nyt käynnissä!

Opiskelemaan tekstiili- ja muotialaa? Kevään yhteishaku on käynnissä!

Uutishuone