Uutta osaamista liittoon: Katri Pylkkänen tuote-, materiaali- ja vastuullisuusasiantuntijaksi

Suomen Tekstiili & Muoti ry:ssä on aloittanut uusi asiantuntija, Katri Pylkkänen.

Katri vastaa tehtävässään tuotemerkinnöistä, kemikaaleista, tuoteturvallisuus- ja laatuasioista, tekstiilimateriaaleista sekä standardeista. Lisäksi hän vahvistaa osaamisellaan liiton vastuullisuustyötä ja palveluja yrityksille. Myös Satumaija Mäki jatkaa työtä liitossa ja hänestä tulee vastuullisuuden ja kiertotalouden johtava asiantuntija.

Katrin työtehtävä on painopisteiltään uusi, sillä standardien hallinnollinen työ on siirtymässä liitolta Suomen Standardisoimisliitto SFS:lle.

Katrilla on pitkä kokemus ja koulutustausta tekstiili- ja vaatetusalalta. Aiemmin hän on toiminut Familonilla vastuullisuusasiantuntijana sekä Nansolla tuotepuolen ja hankinnan työtehtävissä.

”Odotan innolla pääseväni tutustumaan lähemmin liiton jäsenyrityksiin ja niiden tarpeisiin oman tehtäväkenttäni osalta. Jäsenyritysten neuvonnan, kouluttamisen sekä liiton vaikuttamistyön lisäksi haluan tuoda esiin ajankohtaista tietoa alan kansainvälisistäkin innovaatioista, kuten uusista ja kehittyvistä tekstiilimateriaaleista”, Katri kertoo.

Suomen Tekstiili & Muoti ry on tekstiili-, vaate- ja muotialan yritysten järjestö. Huolehdimme siitä, että yrityksillä on kannustava toimintaympäristö ja mahdollisuuksia kasvaa, kansainvälistyä ja menestyä. Palvelemme jäsenyrityksiä työelämään ja liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Jäsenyritystemme tuotteita ovat mm. vaatteet, kodintekstiilit, sairaalatekstiilit, tekniset tekstiilit sekä kuitukankaat ja teollisuustekstiilit.

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit, vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Textile & Fashion Forum kokosi alan Helsinkiin – inspiroivaa ja rehellistä keskustelua muuttuvasta kuluttajuudesta, alan rahoituksesta sekä tulevasta sääntelystä

Euroopan komissiossa kaivataan tekstiilialan toimijoiden sitoumuksia tekstiilien siirtymäpolkuun

Uutishuone