Vaatetuotannon digitalisaation kriittiset kulmakivet – automaatio ja datanhallinta

T3-digikompassihankkeessa selvitettiin, mitkä digitalisaatioratkaisut edesauttavat vihreää siirtymää vaatteen valmistuksen arvoketjussa. Tuloksista käy ilmi, että perinteinen vaatteen valmistusketju kaipaa päivitystä erityisesti datan hallinnan ja automaation osalta.

Yksi keskeinen huomio on, että vaateteollisuus on siirtymässä perinteisestä fyysisen tuotteen hallinnasta kohti dataohjautuvaa toimintaa. Vaatteen elinkaaren pidentäminen ja kiertotalouden periaatteiden noudattaminen ovat olleet pitkään yritysten liiketoiminnan keskiössä, mutta digitalisaation myötä datan kerääminen ja sen analysointi vaatii päivitystä. Tällä hetkellä automaatio ja datan hallinta ovat selkeitä pullonkauloja. 

”Kiertotalous on jo tällä hetkellä useiden tekstiilialan yritysten fokuksessa, mutta pääosin vielä materiaalivetoisesti. Kiertotalouden uudet liiketoimintamallit nojaavat kuitenkin vahvasti digitalisaatioon ja datan hallintaan”, sanoo Marja-Liisa Niinikoski, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja. 

Selkeä sääntely, ketterä pilotointi ja monipuolinen osaaminen avainasemassa 

Tulossa oleva kestävyys- ja kiertotaloussääntely tulee vaikuttamaan voimakkaasti vaatteiden valmistukseen. Hankkeessa todettiin, että tällä hetkellä yritysten investoinnit digitalisaatioon ovat monin paikoin jäissä odottaen standardointia ja selkeyttä sääntelyyn. 

”Useat yritykset odottavat sääntelyn tarkentumista, ennen kuin uskaltavat investoida esimerkiksi digitaalisen tuotepassin kehitykseen. Samaan aikaan on muistettava, että nyt edelläkävijäyrityksillä on oiva hetki vaikuttaa EU-sääntelyyn, kotimaiseen TKI-politiikkaan ja standardointiin, ja mahdollisuus omien kyvykkyyksien rakentamiseen”, huomauttaa Emilia Gädda, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava vastuullisuus- ja kiertotalousasiantuntija. 

 Hankkeen loppuraportissa nostetaan esille myös tulevaisuuden disruptiivisia teknologioita, kuten 3D-printtaus ja kuitutuotteen valaminen, jotka muuttavat vaatteiden valmistusketjua mahdollistaen personoitujen tuotteiden ja on-demand valmistamisen. Näiden teknologioiden myötä digitaaliset suunnittelutyökalut nousevat keskiöön.  

”Digitalisaatio lähtee yritysten omien prosessien tehostamisesta ja sitä kautta laajenee alihankintaverkostojen datan hallintaan. Vihreä siirtymä on pitkä prosessi, jossa yritykset tarvitsevat tukea aina pilotoinnista käyttöönottoon”, sanoo Leila Saari, VTT:n Senior Scientist. 

Pääset lukemaan hankkeen loppuraportin ja tutustumaan julkistuswebinaarin aineistoihin VTT:n julkaisukanavassa: Toimialakohtaiset vihreän siirtymän digikompassit — VTT’s Research Information Portal 

Toimialakohtaiset vihreän siirtymän digikompassit -hanke toteutettiin 1.6.2023–31.3.2024 välisenä aikana. Hankkeen toteuttivat VTT, Kemianteollisuus ry, Suomen Tekstiili & Muoti ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Suomen Tekstiili & Muoti ry sai TT-säätiöltä avustuksen hankkeen toteuttamiseen. 

Emilia Gädda

Johtava asiantuntija, vastuullisuus & kiertotalous

+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Mitä kuuluu yrityksien digistrategia-piloteille?

Yrityksen digitalisaatio on sen itsensä näköinen

Uutishuone