Vihreä siirtymä ja digitalisaatio vaatteen valmistuksessa – uusi hanke etsii ratkaisuja

Suomen Tekstiili & Muoti ry käynnistää "Toimialakohtaiset vihreän siirtymän digikompassit" -tutkimushankkeen (T3 Kompassi) yhteistyössä VTT:n, Kemianteollisuus ry:n ja Palta ry:n kanssa. Tavoitteena on selvittää digitalisaatioratkaisut, jotka edistävät vihreää siirtymää erityisesti vaatteen valmistuksen arvoketjussa.

Pienet ja keskisuuret yritykset kamppailevat risteävien vaatimusten kanssa, kun samanaikaisesti tavoitellaan digitalisaatiota, hiilineutraalisuutta ja kestävää kehitystä. Kesäkuun alusta käynnistyneessä hankkeessa halutaan lisätä ymmärrystä siitä, miten digitalisaatio voi auttaa yrityksiä saavuttamaan vihreän siirtymän. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä ja jakaa tietoa toimialaliitoille, jotta he voivat hyödyntää sitä esimerkiksi edunvalvonnassa ja yritys- ja yritysryhmäkohtaisessa kehitystyössä.

”Digitalisaation vaikutusta vihreän siirtymän nopeuttajana ei ole tutkittu suomalaisessa teollisuudessa aikaisemmin. Tavoitteenamme on luoda yhteinen viitekehys ja tunnistaa ne ratkaisut, jotka edistävät tekstiiliteollisuuden vihreää siirtymää. Lisäksi pyrimme tunnistamaan digitalisaatioideoita, jotka vauhdittavat vihreää siirtymää palvelualoilla ja kemianteollisuudessa”, kertoo Emilia Gädda, STJM:n johtava vastuullisuusasiantuntija.

Hankkeeseen osallistetaan tekstiili- ja muotiteollisuuden, kemianteollisuuden ja palvelualojen yrityksiä, ja toimijoille tarjotaan mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa vihreän siirtymän ja digitalisaation haasteista. Näin pyritään myös kehittämään toimialojen kilpailukykyä ja menestymisen edellytyksiä.

Tutkimushanke edistää osaltaan myös Suomessa laaditun digikompassin mukaista yritysten digitalisaatiota, mutta tarkastelee tätä asiaa ensisijaisesti EU:n kaksoissiirtymän eli digivihreän siirtymän kautta.

”Tässä hankkeessa VTT tunnistaa vihreää siirtymää edistäviä digitalisaatioratkaisuja sekä kirjallisuustutkimuksen, yrityskyselyiden ja -haastatteluiden että työpajojen kautta. On erityisen mielenkiintoista pyrkiä löytämään sellaisia digitalisaatioratkaisuja, jotka ovat yrityksissä toteuttamiskelpoisia ja joilla on suuri vaikutus kestävyystavoitteiden toteutumiseen”, kertoo Tuija Rantala, tutkimustiimin vetäjä VTT:ltä.

Toimialakohtaiset vihreän siirtymän digikompassit -hanke toteutetaan 1.6.2023–29.2.2024 välisenä aikana. Hankkeen toteuttajina ovat VTT, Kemianteollisuus ry, Suomen Tekstiili & Muoti ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Elinkeinoelämän keskusliitto osallistuu hankkeen toteutukseen ohjausryhmän jäsenenä. Suomen Tekstiili & Muoti ry on saanut TT-säätiöltä avustuksen hankkeen toteuttamiseen.

Emilia Gädda

Johtava asiantuntija, vastuullisuus & kiertotalous

+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Vaatevallankumousta vietetään kymmenettä kertaa

Muotibrändit ja kuluttajien luoma sisältö

Uutishuone