Yhteishaku käynnistyi – hae tekstiili- ja muotialalle!

Tekstiili- ja muotiala on täynnä monipuolisia tehtäviä mittatilausompelijasta tekstiili-insinööriin. Koulutuspaikkoja on jälleen tarjolla toisen asteen yhteishaussa 21.2.-21.3.2023 sekä korkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisten koulutusohjelmien yhteishaussa 15.3.-30.3.2023.

Tekstiili- ja muotialalla tarvitaan luovan osaamisen lisäksi liiketoimintaosaamista, materiaalituntemusta, teknistä ymmärrystä sekä vastuullisuus- ja kiertotalousosaamista. Tekstiili- ja muotialalla on mahdollista työskennellä vaihtelevissa tehtävissä esimerkiksi vaatteiden suunnittelussa, niiden valmistuksessa, tai vaikkapa kaupallisissa tehtävissä verkkokaupan parissa. Löydät Suomen Tekstiili & Muodin verkkosivuilta laajan kirjon esittelyitä alan osaajista ja ammateista.

 

Tekstiilialalleko? Tutustu alan koulutustarjontaan

Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla tekstiili- ja muotialan perustutkinto, jossa voi suuntautua joko teolliseen ompeluun, mittatilausompeluun, vaatturin työhön, modistiksi, suutariksi, muotiassistentiksi, sisustustekstiilien tai designtekstiilien valmistajaksi, tekstiilihuoltajaksi tai tekstiilien valmistajaksi teollisuudessa. Näihin alan perustutkintoihin haetaan yhteishaun ensimmäisessä vaiheessa 21.2.-21.3.2023.

Maaliskuussa aukeaa korkea-asteen yhteishaku. Alan ammattikorkeakoulututkintoja tarjoavat mm. Savonia Kuopiossa, Metropolia Helsingissä, HAMK Hämeenlinnassa ja LAB Lahdessa. Alan kandi- ja maisteriopintoja on tarjolla kahdessa yliopistossa, Aalto-yliopistossa Espoossa sekä Lapin yliopistossa Rovaniemellä.

Yhteishaku on vain yksi väylä alan opintoihin. Perustutkintokoulutukseen voi hakeutua myös jatkuvan haun avulla, suoraan koulutusta tarjoavaan oppilaitokseen. Se on hakeutumisväylä erityisesti niille henkilöille, joilla on jo aikaisempi toisen asteen tutkinto ja haluavat vaihtaa alaa. Kun työelämästä on kertynyt jo jonkin verran kokemusta, kannattaa osaamisen kehittämisestä kiinnostuneen tutustua myös ammattitutkintoihin sekä erikoisammattitutkintoihin. Nämä tutkinnot tehdään yleensä vahvasti alan työelämässä. Esimerkiksi tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnon kautta voi päätyä mallimestarin työhön tai lähiesityön ammattitutkinnon kautta kehittämään esimiesosaamistaan. Myös näihin tutkintoihin hakeudutaan jatkuvalla haulla. Tietoa eri koulutuksista ja hakeutumisesta saa parhaiten oppilaitosten omista tiedotuskanavista.

Lue lisää: 

Yhteishaku tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa

Ajankohtaista aiheesta

Maksutonta lyhytkoulutusta tekstiili- ja muotialan vihreään siirtymään – ilmoittaudu nyt!

Kuka korjaisi ompelukoneet? Ompelukonehuoltajien koulutusta kehitetään häviävän osaamisen säilyttämiseksi

Uutishuone