Suomen Tekstiili & Muoti ry:n näkemyksiä EU:n uudesta tekstiilistrategiasta

Yrityskysely: Tekstiili- ja vaatetusalan yrityksillä investointihalukkuutta kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n näkemyksiä komission mikromuoveja koskevaan kyselyyn

Lausunto yritysvastuulaista: EU-tason lainsäädännön jatkovalmistelun tulee olla ensisijainen keino

Tekstiilin ja muodin palkinto Lapuan Kankureille, kunniamaininta Resterille

EU:n yritysvastuulakiehdotus: Selkeät yhteiset pelisäännöt tervetulleita – velvoitteet mitoitettava realistisesti

Suomen Tekstiili ja Muoti ry lahjoittaa Suomen Punaiselle Ristille 10 000 euroa Ukrainan sodan uhrien auttamiseen

Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta neuvottelutulos

Suomalaisen työn arvostus nousussa tekstiili- ja muotialalla – yritykset suunnittelevat investointeja