Digitaalinen tuotepassi – keskeiset näkökohdat tekstiilien kiertotaloudessa

Digitaalinen tuotepassi nähdään suomalaisille yrityksille kilpailuetuna, jos tuleva lainsäädännöllinen toteutus onnistuu yrityksien ehdoilla, todetaan Jussi Ojansuun pro gradu -tutkielmassa.

Vuoden ensimmäisessä tekstiilien kiertotalouden ajankohtaisfoorumissa kuultiin tuloksia Jussi Ojansuun digitaalista tuotepassia käsittelevästä pro gradu -tutkielmasta. Jussi vastasi vuonna 2022 STJM:n vastuullisuus- ja digitalisaatioprojektien koordinoinnista. Lisäksi hän jatkoi liiton digitaalisen tuotepassin kehitystyötä pro gradu -tutkielmassaan Aalto-yliopistossa.

Jussin pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tunnistaa tuotepassin käyttöönoton vaikutuksia tekstiilialan yrityksissä eri arvoketjun vaiheissa. Tutkielmaa varten haastateltiin kahdeksaa STJM:n jäsenyritystä.

Tutkimuksen pohjalta tunnistettiin, että tuotepassi voi toimia suomalaisille yrityksille kilpailuetuna, jos tuleva lainsäädännöllinen toteutus onnistuu yrityksien ehdoilla. Tuotepassin myötä datasta tulee kilpailutekijä, koska tuotepassi helpottaa tuotteiden vertailua ja erottautumista kilpailijoista. Suomalaiset yritykset suhtautuvat myös positiivisesti tuotepassin pakollisuuteen, koska se tulee helpottamaan tietojen saamista raaka-ainetoimittajilta ja muista arvoketjun vaiheista.

Digitaalinen tuotepassi on teknologinen ratkaisu, joka kerää tietoa tuotteiden vastuullisuudesta, raaka-aineista ja tuoteturvallisuudesta. Tuotepassiin voidaan koota tietoa arvoketjun eri vaiheista, kuten tuotteiden valmistuksesta, käytöstä, huollosta ja kierrätyksestä. Tiedon hyödyntäjiä voivat olla esimerkiksi raaka-aineiden, materiaalien ja tuotteiden valmistajat sekä viranomaiset.

Digitaalisen tuotepassin avulla myös kuluttajien on helpompi tehdä vastuullisempia ostopäätöksiä.  Lisääntynyt läpinäkyvyys edistää kestävämpiä tuotantotapoja ja vauhdittaa siirtymistä kiertotalouteen. Euroopan komissiolla on vahva halu edistää tuotteiden kestävyyttä ja kiertotaloutta. Komissio näkeekin, että luotettava tuotedata on toimivan kiertotalouden perusedellytys.

Katso Jussin esitys Tekstiilien kiertotalouden ajankohtaisfoorumista alta:

 

Tiivistelmä Jussi Ojansuun pro gradu -tutkielmasta

  • Digital Product Passport Implementation: Key Factors in Circular Economy of Textiles.pdf

    Lataa
Digitaalinen Tuotepassi

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja Teknologiateollisuuden kehittämishankkeessa luotiin digitaalisen tuotepassin konsepti, joka palvelee eri toimialoja ja edistää vihreää siirtymää.

Lue lisää

Emilia Gädda

Johtava asiantuntija, vastuullisuus ja kiertotalous

+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Laajennettu tuottajavastuu tekstiileille: STJM ja Suomen Kiertovoima KIVO selvittävät tuottajavastuun toimintamalleja

Woodspinin uusi tehdas vauhdittaa suomalaisen kestävän muotiteollisuuden nousua

Uutishuone