Kuluttajansuoja: Tutustu uuteen linjaukseen alennusilmaisujen käytöstä markkinoinnissa 

Linjauksessa on yrityksille ohjeita alennusmyyntien, loppuunmyyntien, tarjousten ja erilaisten hintavertailujen toteuttamiseen. 

Kaupan liitto ja Kuluttaja-asiamies ovat laatineet yhteisen linjauksen alennusmyyntien, tarjousten, loppuunmyyntien ja muiden alennusilmaisujen käytöstä yritysten markkinoinnissa. Linjaukseen on tärkeä tutustua kaikkien niiden tekstiili- ja muotialan yritysten, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan kuluttajille ja toimivat kaupan rajapinnassa. 

Uusi linjaus tarjoaa yrityksille ohjeita kuluttajille suunnattujen alennusmyyntien, loppuunmyyntien, tarjousten ja erilaisten hintavertailujen toteuttamiseen. Se sisältää yksinkertaisia tarkistuslistoja, joiden avulla yritys voi varmistaa, että alennusilmaisujen keskeiset periaatteet on otettu markkinoinnissa huomioon. Kuluttaja-asiamies pitää linjausta lähtökohtana markkinoinnin valvonnassa 

Alennusilmaisulla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla yritys viestii tuotteen edullisuudesta suhteessa johonkin muuhun hintaan. Yritys voi esimerkiksi viitata oman myyntihintansa olevan edullisempi kuin oma aikaisempi hintansa, yleinen hintataso tai tietyn kilpailijan hintaOn hyvä muistaa, että lähtökohtaisesti kaikenlainen alennusilmoittelu ja hintavertailu on sallittua, kunhan se ei ole totuudenvastaista eikä harhaanjohtavaa. 

Liitto neuvoo jäseniä yrityksen lakiasioissa kuten kuluttajansuojaan liittyvissä kysymyksissä. 

Varpu Laankoski

Lakimies, TES- ja työlainsäädäntöasiat, lakiasiat (esim. IPR- ja sopimusasiat)

+358 44 531 4624
varpu.laankoski@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Työtuomioistuin vahvisti yksimielisellä lausunnollaan tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimuksen soveltuvuuden myymälähenkilökunnan työsuhteisiin

Hyötytietoa jäsenyrityksille: Saksan pakkauslaki velvoittaa myös verkkokauppatoimijoita

Uutishuone