Lisää ilmastotietoa tekstiilialalle – kehitämme työkalun hiilijalanjäljen laskentaan

Suomen Tekstiili & Muoti ry haluaa edistää tekstiilialan ilmasto-osaamista. Käynnistämme selvitystyön, jossa laskemme tekstiilialan hiilijalanjäljen niin, että huomioon otetaan myös globaaleista hankintaketjuista syntyvät päästöt. Lisäksi luomme yrityksille konkreettisen työkalun, jolla ne voivat laskea omia päästöjään.

Viime vuonna toteutimme Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartan, jossa laskettiin suomalaisen tekstiilialan hiilijalanjälki sekä arvioitiin keinoja, joiden avulla ala voidaan muuttaa hiilineutraaliksi. Tiekartassa todettiin tarve alan ilmastotiedon lisäämiselle.

Käynnistyvässä työssä pureudutaan suomalaisten tekstiilialan yritysten toiminnan ja tuotteiden epäsuoriin päästöihin ja ilmastovaikutuksiin koko valmistusketju huomioiden.

”Tekstiiliala on luonteeltaan globaalia, ja merkittävä osa materiaalien ja tuotteiden valmistuksesta sijaitsee Suomen rajojen ulkopuolella. Yritykset etsivät jatkuvasti keinoja arvioida ja vähentää oman toimintansa ilmastovaikutuksia. Tällä työllä haluamme tarjota tietoa siitä, missä merkittävimmät päästöt syntyvät ja miten niihin voi vaikuttaa”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava asiantuntija Satumaija Mäki.

Konkreettinen työkalu hiilijalanjäljen laskentaan

”Parin viime vuoden ajan jäsenten yhteydenotoissa on toistunut tarve hiilijalanjäljen laskentaan. Haluamme vastata tähän tarpeeseen tarjoamalla alan yrityksille räätälöidyn konkreettisen työkalun, joka auttaa ilmastoon liittyvän tiedon raportoinnissa”, sanoo Mäki.

Selvitystyön rinnalla kehitetään työkalu, jonka tavoitteena on palvella laaja-alaisesti koko tekstiilitoimialaa. Työkalu tarjoaa myös pk-yrityksille mahdollisuuden kansainvälisten standardien mukaiseen hiilijalanjälkilaskentaan.

Työkalusta tulee osa laajempaa alan hiilineutraalisuuden edistämiseen tähtäävää kokonaisuutta, josta liitto kertoo lisää kevään aikana.

Selvityksen ja laskentatyökalun toteuttaa ilmastoliiketoimintaan erikoistunut Clonet Oy.

”Olemme innoissamme päästessämme tekemään yhteistyötä Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n kanssa. Olemme aiemmin määrittäneet useiden tekstiilialan yritysten ja niiden valmistamien tuotteiden hiilijalanjälkiä, ja on mielenkiintoista laajentaa tarkastelua kattamaan koko toimiala. On myös hienoa, että voimme hyödyntää työkalun toteutuksessa kehittämäämme OpenCO2.net -hiilijalanjälkialustaa”, sanoo Clonet Oy:n toimitusjohtaja Sari Siitonen.

Tule mukaan kehitystyöhön

Selvitystyön tekeminen ja laskentatyökalun kehittäminen käynnistyvät maaliskuussa 2021. Työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja tärkeiden sidosryhmien kanssa. Selvitystyön tulokset tuodaan avoimesti alan yritysten, oppilaitosten ja sidosryhmien saataville.

Suomen Tekstiili & Muoti kokoaa yritysedustajista koostuvan ohjausryhmän varmistaakseen, että selvitystyö ja laskentatyökalu vastaavat alan yritysten tarpeisiin. Jos yrityksenne on kiinnostunut osallistumaan ohjausryhmätyöhön, lähetä viesti Satumaija Mäelle 12.3.2021 mennessä (satumaija.maki@stjm.fi).

Jäsenyritykset kuulevat työstä ja sen aikataulusta lisää Vastuullisuusryhmän kokouksessa 9.3.2021.

Suomalainen tekstiiliala muutttuu hiilineutraaliksi ja vähentää ratkaisuillaan päästöjä globaalisti (tiedote 11.6.2020)

Lue lisää Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartasta

Ajankohtaista aiheesta

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Vieraskynä: Julkinen valta vauhdittaa ja vaatii yritysten kiertotaloustoimia erityisesti tekstiilisektorilla

Uutishuone