Osaamiskartoitus: Osaavan työvoiman löytäminen on merkittävä haaste tekstiili- ja muotialan yrityksille

Suomen Tekstiili & Muoti selvitti jäsenyritystensä lyhyen aikavälin osaamistarpeita alkuvuodesta 2022. 74 % vastaajista kertoo, että osaavaa työvoimaa on tällä hetkellä melko tai erittäin vaikeaa löytää. Erityisesti tuotannon työntekijöiden rekrytointi koetaan yrityksissä haasteelliseksi, koska oppilaitoksista ei valmistu juurikaan teollisen tuotannon osaajia.

Huoli teollisten ompelijoiden löytämisestä kotimaiseen vaate- ja tekstiilituotantoon nousee selkeästi esille kyselyn vastauksissa. Myös muihin tuotannon tehtäviin, kuten kaavoitukseen, leikkuuseen tai tekniseen ylläpitoon, on vaikeaa löytää osaajia. Asiantuntijatehtävissä rekrytointihaasteet liittyvät verkkokauppaan, markkinointiin, myyntiin ja kansainväliseen osaamiseen.

Suurin osa, 71 % vastaajista, ennakoi työvoimatarpeen kasvavan seuraavan viiden vuoden aikana. Syinä tarpeen taustalla ovat liiketoiminnan kasvu, kansainvälistyminen sekä nykyisten työntekijöiden eläköityminen.

Kuva: Uusia rekrytointeja ennakoidaan seuraavan viiden vuoden aikana eniten tuotekehitykseen ja laadunhallintaan.

 

Kyselyyn vastanneiden mielestä tärkeimpiä toimenpiteitä osaavan työvoiman takaamiseksi ovat alan koulutuksen sisältöjen kehittäminen vastaamaan paremmin yritysten tarpeita, työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkaminen sekä muunto-, rekry- ja täsmäkoulutusten määrän lisääminen.

”Tekstiili- ja muotialan yritykset kokevat oppilaitosyhteistyön tärkeäksi ja kaipaavat sitä lisää. Esimerkiksi opettajia toivotaan tutustumaan yritysten arkeen ja oppisopimuskoulutusta lisättävän. Yritysten sijainti on kuitenkin usein haasteellinen ja lähin alan oppilaitos saattaa olla kymmenien tai satojen kilometrien päässä. Täytyy siis keksiä luovia tapoja tehdä yhteistyötä”, kertoo Suomen Tekstiili & Muodin koulutus- ja osaamisasiantuntija Auri Kohola.

Lyhyet koulutuskokonaisuudet ovat tärkein tapa osaamiseen kehittämiseen

Kahden vuoden takaiseen, juuri ennen koronapandemian alkua tehtyyn kyselyyn verrattuna, verkkokauppaosaaminen on tehnyt eniten nousua yritysten jatkuvan oppimisen tarpeissa. Laadunhallinta ja tuotekehitys sen sijaan nousee kärkeen sekä rekrytointi- että jatkuvan osaamisen tarpeissa.

”Kestävien tuotteiden suunnittelu on keskiössä tämän päivän ja tulevaisuuden toimialalla. Kiertotalous ja uudet liiketoimintamallit asettavat haasteita tuotekehitykseen. Laadunhallinnan näkökulmasta myös raaka-aine-, materiaali- ja tuoteosaaminen on tärkeässä roolissa, ja tästä on ollut pulaa viime vuosina”, jatkaa Kohola.

Yrityksiltä kysyttiin mieluisimpia tapoja henkilöstön osaamisen kehittämiseen: vastauksissa kärkeen nousivat lyhyet, 1–2 päivän koulutuskokonaisuudet. Myös työn ohella suoritettavat tutkintoon tai tutkinnon osaan tähtäävät koulutukset koetaan hyväksi tavaksi kehittää osaamista.

Kuva: 1-2 päivän tehokoulutukset, työn ohella suoritettava tutkintoon johtava koulutus sekä ajasta ja paikasta riippumaton verkkokoulutus ovat merkittävimpiä tapoja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

 

”Parhaillaan käynnissä oleva ja kiitelty liiketoiminnan ammattitutkinto tekstiili- ja muotialalle on hyvä esimerkki työn ohella suoritettavasta noin vuoden kestävästä koulutuksesta. Korkeakoulutuksesta tällaiset mahdollisuudet meidän toimialaltamme puuttuvat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta”, muistuttaa Kohola.

Millaisia toimenpiteitä tekstiili- ja muotiala tarvitsee osaamisen ja koulutuksen näkökulmasta?

1. Kehitetään tekstiili- ja muotialan koulutusta joustavasti ja työelämän muutoksia herkällä korvalla kuunnellen. Koulutetaan osaajia yritysten tarpeisiin ja kehitetään kohtaantoa – tämä vaatii oppilaitoksiltakin yhteiskunnallista vastuuta osaajien kouluttajina. Esimerkiksi vaattureista ja mittatilausompelijoista on tällä hetkellä Suomessa ylitarjontaa, kun taas yrityksillä on vaikeuksia löytää teollisia ompelijoita.

2. Suomen Tekstiili & Muoti haastaa oppilaitoksia mukaan viestimään aktiivisesti koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille, jotta erilaiset koulutuspolut tulevat tutuiksi, sekä suunnittelemaan yhdessä uudenlaisia koulutuskokonaisuuksia alan hyväksi.

3. Tekstiili- ja muotiala tarvitsee lisää kaupallista osaamista alan koulutukseen: markkinointia ja brändäystä, myyntiä ja jakelukanavien hallintaa, vientiosaamista sekä verkkokauppaa. Tätä osaamista kaivataan lisää tutkintoon johtavaan opetukseen sekä myös lyhyempiä koulutuskokonaisuuksia.

4. Lisätään yritysten mahdollisuuksia muunto-, rekry-, ja täsmäkoulutusten järjestämiseen joustavilla toimintatavoilla ja matalalla järjestämiskynnyksellä.

5. Osaavan työvoiman varmistaminen vaatii yrityksiltä pitkäjänteistä työtä, tarpeiden säännöllistä ennakointia, henkilöstön osaamisen kartoittamista ja kehittämistä, työnantajamielikuvan kehittämistä sekä aktiivista yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

 

Suomen Tekstiili & Muoti selvittää kahden vuoden välein jäsenyritystensä osaamistarpeita vaikuttamistyönsä tueksi. Edellisen kerran alan osaamistarpeita selvitettiin juuri ennen koronapandemian alkamista vuonna 2020. Vuonna 2022 kyselyyn vastasi 55 tekstiili- ja muotialan yritystä.

Tutustu tarkemmin: Osaamiskartoitus 2022 -tulokset

Ajankohtaista aiheesta

Jotpalta valtionavustusta tekstiili- ja muotialan koulutuksenjärjestäjien hankkeisiin

Tex-Inno myönsi viisi stipendiä tekstiili- ja muotialan opinnäytetöihin

Uutishuone