Hyötytietoa jäsenyrityksille: Saksan pakkauslaki velvoittaa myös verkkokauppatoimijoita

Saksassa 2019 voimaan tullutta pakkauslakia on laajennettu. Laki koskee kaikkia toimijoita, myös verkkokauppiaita, jotka asettavat Saksan markkinoille sellaista pakkausmateriaalia ja myyntipakkauksia, joka myöhemmin päätyy kuluttajajätteeksi. Velvoitteiden rikkominen voi johtaa sakkoihin.

Pakkauslaki on osa laajennettua tuottajavastuuta Saksassa ja sen avulla halutaan lisätä tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä pakkausten kierrätyksessä. Rekisteröitymisvelvollisuus koskee myös uudelleen käytettäviä pakkausmateriaaleja sekä kuljetuspakkauksia. Velvollisuuksien laiminlyöminen voi johtaa jopa 200 000 euron sakkorangaistukseen. 

Valmistajien, mukaan lukien vähittäiskaupan tai verkkokaupan toimijoiden sekä maahantuojien, on rekisteröidyttävä Saksan kansallisen pakkausalan keskusrekisterin, Zentrale Stellen LUCID-pakkausrekisteriin ennen pakkausmateriaalin saattamista markkinoille. Tämän lisäksi, yritysten on liityttävä myyntipakkausten keräys- ja kierrätysjärjestelmään, esimerkiksi Der Grüne Punkt. Järjestelmiä on koottu pakkausrekistesterin verkkosivuille

Saksalaiset verkkokauppatoimijat ovat nyt myös velvollisia tarkistamaan, huolehtivatko niiden kautta tuotteitaan myyvät yritykset velvoitteistaan. Pakkausrekisterin sivuilla löytyy tietopaketti verkkokauppatoimijoille. Myös maahantuojille on oma tietopakettinsa. 

Ulkomaiset toimijat, joilla ei ole tytäryhtiötä Saksassa, voivat nimetä valtuutetun edustajan hoitamaan pakkauksiin liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia.  Edustajan valtuuttamisesta löytyy myös oma tietopaketti 

Vastaavia pakkauksiin liittyviä järjestelmiä on muissakin maissa.  

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Työtuomioistuin vahvisti yksimielisellä lausunnollaan tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimuksen soveltuvuuden myymälähenkilökunnan työsuhteisiin

Hyötytietoa jäsenyrityksille: Kuluttajansuojalaki uudistuu jälleen

Uutishuone