Tuore selvitys: Suomalaisilla yrityksillä merkittäviä kasvumahdollisuuksia teknisten tekstiilien tuotekehityksessä ja viennissä

Teknisten tekstiilien globaalit markkinat kasvavat hyvin nopeasti ja suomalaisilla yrityksillä on valtava potentiaali tarttua alan mahdollisuuksiin, selviää Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tuoreesta raportista. Suomalainen teknologiaosaaminen sekä lainsäädännön ja asiakkaiden vaatimukset kestävälle tuotannolle tarjoavat yrityksille mahdollisuuden nousta alan edelläkävijöiksi.

Tekniset tekstiilit ovat tekstiilialan merkittävä kasvualue, jossa suomalaisilla yrityksillä on erittäin hyvät menestymismahdollisuudet. Pelkästään EU:n alueella tekniset tekstiilit vastaavat noin 30 prosenttia kaikesta tekstiilituotannosta, ja niiden tuotantoarvo on yli 20 miljardia euroa. Ala työllistää EU:ssa yli 150 000 työntekijää lähes 15 000 yrityksessä. Globaalisti teknisten tekstiilien markkina on noin 160 miljardia euroa ja sen odotetaan kasvavan lähes 200 miljardiin euroon vuoteen 2026 mennessä.

– Teknisiin tekstiileihin kuuluu laaja kirjo erilaisia tuotteita paineasuista lentokoneen istuimiin ja suoja- ja turvatekstiileistä kuitukankaisiin. Niiden tuotanto eroaa muiden tekstiilitoimialojen toiminnoista ja arvoketjun vaiheista. Alan teknologiapohjaisuus avaa mahdollisuuksia kotimaisille yrityksille, koska Suomessa on paljon korkeaa teknologista sekä kestävän tuotannon osaamista, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava asiantuntija Anne Ruokamo.

Selvityksen mukaan kestävän tuotannon merkitys korostuu teknisten tekstiilien tuotannossa. Kestävä kehitys, resursseja säästävät materiaalit ja tuotantomenetelmät sekä erilaisten kierrätysratkaisujen hyödyntäminen ovat korostuneet teknisten tekstiilien tuotannossa viime vuosina. Koska tekstiilikierrätys on Suomen kansallinen vahvuus, voitaisiin kierrätysmateriaalia hyödyntää enemmän teknisten tekstiilien tuotekehityksessä ja sitä kautta luoda kilpailuetua moniin muihin maihin.

– Teknisille tekstiileille voidaan löytää sovelluksia esimerkiksi energian säästöön ja ympäristönsuojeluun ja sitä kautta edistää vihreää siirtymää. Uusia käyttökohteita tulee jatkuvasti, jatkaa Ruokamo.

Myös Suomen asema selluloosapohjaisten kuitujen kehittämisen edelläkävijänä luo laajasti mahdollisuuksia kotimaisille yrityksille ja tätä voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän teknisten tekstiilien tuotannossa. Suomalaiset kuituinnovaatiot kiinnostavat kansainvälisiä tekstiilialan yrityksiä.

Pk-yritykset elintärkeässä roolissa

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat elintärkeitä teknisten ja teollisten tekstiilien alalla sekä EU:ssa että erityisesti Suomessa. Markkinat ovat pirstaloituneet ja alalla on paljon erikoistuneita pk-yrityksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kasvuhakuisten yritysten on pyrittävä suoraan hyvin kilpailluille globaaleille markkinoille. Tähän kotimaiset yritykset tarvitsevat tukea.

– Testilaitteet ja tuotannon käynnistäminen vaativat yrityksiltä merkittäviä investointeja. Samoin tuotekehitykseen ja suuriin tilauseriin tarvittavien materiaalien hankkiminen vaatii investointeja, toteaa Ruokamo.

Toinen raportissa tunnistettu merkittävä pullonkaula kasvun tiellä on osaamiseen ja työvoiman saatavuuteen liittyvät puutteet. Raportin mukaan on elintärkeää saada tekstiilialan koulutuksen kokonaisketju kuntoon ompelijoista diplomi-insinöörikoulutukseen.

– Tampereella käynnistynyt tekstiili- ja materiaalitekniikan kansainvälinen koulutusohjelma on erinomainen alku, mutta yksistään se ei riitä turvaamaan tarvittavan osaamistason, jotta yritykset jatkossakin investoisivat Suomeen, sanoo koulutuksesta ja osaamisesta vastaava asiantuntija Inna Ahlqvist Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä.

Tekstiili- ja muotialan kasvuohjelmasta nostetta myös teknisten tekstiilien tuotantoon

Monet teknisiä tekstiilejä valmistavat suomalaisyritykset kuuluvat alan kärkikastiin ja niiden kasvupotentiaali on valtava. Kansallisella tuella ja hyvällä yhteistyöllä yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten sekä julkisen sektorin kesken hyödyntämätön potentiaali voidaan lunastaa. Tähän tarvitaan konkreettisia tekstiilialaa strategisesti ja laaja-alaisesti kehittäviä toimia.

Suomen Tekstiili & Muoti ry yhdessä työmarkkinakumppaniensa kanssa on peräänkuuluttanut sitä, että tulevassa hallitusohjelmassa tekstiili- ja muotiala nimetään keskeiseksi kehittämisen kohteeksi ja alalle kirjattaisiin laaja-alainen kasvuohjelma, joka sisältäisi kattavasti toimenpiteitä aina osaamisen vahvistamisesta ja koulutuksesta rahoitus- ja vientiohjelmiin.

Nyt julkaistava raportti täydentää ja syventää aiempaa Suomen tekstiili- ja muotialan kasvun painopisteet -raporttia, joka laadittiin työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta.

Tervetuloa kuulemaan tuoreeltaan raportin pääkohdista Suomen Tekstiili & Muoti ry:n järjestämään tilaisuuteen, joka pidetään 29.11. Tampereella. Puhumassa tilaisuudessa mm. Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), raportin laatinut Owal Group sekä teknisiä tekstiilejä valmistavia kotimaisia yrityksiä. Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen täältä.

Lataa raportti tästä:

  • Tekstiili- ja muotialan kasvun paikat -raportti: Tekniset tekstiilit (2022).pdf

    Lataa

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tuore raportti: Digitaalisen ja fyysisen kokemuksen integrointi elinehto muotialan yrityksille

Euroopan komissiossa kaivataan tekstiilialan toimijoiden sitoumuksia tekstiilien siirtymäpolkuun

Uutishuone

Tapahtumat aiheeseen liittyen

Kaikki tapahtumat