Tulevan hallituksen otettava tekstiili- ja muotiala kehittämisen kohteeksi

Suomen elinkeinorakennetta täytyy vahvistaa ja vientiä monipuolistaa seuraavalla hallituskaudella. Tekstiili- ja muotiala tulisikin kirjata tästä näkökulmasta seuraavaan hallitusohjelmaan yhdeksi kehittämisen kohteeksi, jotta vihreän siirtymän potentiaali uusine työpaikkoineen saadaan lunastetuksi.

Tekstiili- ja muotiala on yksi maailman suurimmista teollisuudenaloista, jonka vuosittainen liikevaihto on liki 2 000 miljardia euroa. Erityisesti vastuullisen muodin markkina tulee kasvamaan lähivuosina moninkertaisesti. Suomalaisella tekstiili- ja muotialalla on valtavasti kasvupotentiaalia, joka voidaan lunastaa yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten sekä julkisen sektorin saumattomalla yhteistyöllä. Tähän toimiala tarvitsee strategisen kasvuohjelman, joka lisää toimialarajat ylittävää yhteistyötä, vahvistaa kotimaista arvoketjua ja tukee yritysten kansainvälistä kasvua.

”Odotamme, että tuleva hallitus tunnistaa tekstiili- ja muotialan yhdeksi potentiaaliseksi kehityskohteeksi, joka auttaa osaltaan saamaan Suomen talouden nousuun. Panostamalla uusiin tekstiilikuituihin, tekstiilialan kiertotalouteen sekä kuluttajatuotteiden vientiin Suomeen voi syntyä kestävä tekstiilituotannon arvoketju, joka mahdollistaa korkean jalostusarvon tekstiilituotteet tulevaisuudessa”, sanoo Marja-Liisa Niinikoski, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja.

Suomalainen tekstiili- ja muotiala toivookin, että valtio ja yritykset panostaisivat korkeampaan jalostusasteeseen. Tekstiilikuidusta saa maailmanmarkkinoilla karkeasti arvioiden kolme euroa kilolta, kun taas vastuullisesti tuotetun valmiin vaatteen kilohinta alkaa noin 150 eurosta. Tähän tarvitaan yhteistyötä toimialojen välille, panostuksia brändiliiketoiminnan kehittämiseen ja viennin edistämiseen.

Tulevalla hallituskaudella tekstiili- ja muotialaa tullaan myös sääntelemään ennennäkemättömän paljon EU-tasolla. EU:n tekstiilistrategia sisältää 16 uutta lainsäädäntöaloitetta ja poliittista toimenpidettä, jotka vaikuttavat tekstiilialan koko arvoketjuun. Strategisella kasvuohjelmalla voidaan parhaiten vastata näihin toimintaympäristön muutoksiin ja taata kotimaisille yrityksille mahdollisimman suuri etu globaalissa kilpailussa.

Miljardiluokan investoinnit luovat kestävää kasvua

Vuonna 2021 laaditun VTT:n selvityksen mukaan Suomelle uudistunut tekstiiliteollisuus tarkoittaisi arviolta vähintään 1,2 miljardin euron investointeja, noin 17 000 uutta työpaikkaa ja maailmanlaajuisesti vahvistunutta mainetta kestävän kehityksen johtavana maana. Selvityksen valmistumisen jälkeen Suomessa on jo päätetty noin 450 miljoonan euron tekstiilikuituinvestoinneista.

”Oikeilla toimenpiteillä tekstiili- ja muotialan investoinnit voivat moninkertaistaa koko suomalaisen toimialan liikevaihdon nykyisestä vajaasta neljästä miljardista reiluun 20 miljardiin euroon vuoteen 2035 mennessä”, toteaa VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

Myös työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt suomalaisen tekstiili- ja muotialan kansainvälistä kilpailukykyä. Maaliskuussa 2023 julkaistussa raportissa toimialalla on edellytykset hyödyntää vihreää murrosta kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Onnistumiseen tarvitaan toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä kansainvälisillä markkinoilla houkuttelevien kestävien brändien rakentamista.

Marja-Liisa Niinikoski

Toimitusjohtaja

+358 40 538 4541
marja-liisa.niinikoski@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Lakkotoimien pitkät varjot: Peruuntuneita investointeja ja menetettyjä asiakkuuksia

STJM:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yrityksille myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2024–2030

Uutishuone