Tarjouspyyntö: Group Explorer -ryhmähankkeen toteuttaja – Pohjoismaiden puolustusvoimien sekä puolustus-, suojaus- ja huoltovarmuusalan yritysten tekstiilituotteiden hankinnat

Tekstiilialan yritykset ovat muodostaneet ryhmähankkeen selvittääkseen liiketoimintamahdollisuuksia pohjoismaisilla markkinoilla liittyen puolustusvoimien sekä puolustus- suojaus- ja huoltovarmuusalan yritysten tekstiilituotteiden hankintoihin. Nyt etsimme hankkeelle toteuttajaa.

Etsimme ryhmähankkeen toteuttajaksi ja projektipäälliköksi tahoa, jolla joko on jo tarvittavaa tietoa ja kontakteja tai joka on halukas niitä hankkimaan sekä aktiivisesti verkottamaan suomalaisyrityksiä norjalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten toimijoiden kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Tarjouspyyntö:

Tarjouspyynnön liitteenä on kuvaus ryhmähankkeen yritysten tarjoamasta, koska tämä havainnollistaa toimeksiannossa mainittujen hankintojen laajuutta. Tekstiilit kattavat vaatteiden lisäksi materiaalit, tarvikkeet, komponentit ja ns. tekniset tekstiilit, joihin lukeutuvat esimerkiksi istuinsuojat ja peitteet.

Hankkeen tavoitteena on

 • kartoittaa Norjan, Ruotsin ja Tanskan puolustusvoimien hankintamenettelyt sekä maissa ko. hankintoihin sovellettava lainsäädäntö,
 • kerätä tietoa tavarantoimittajista, kilpailutuksista ja muista hankintakanavista, joita vastaavat Suomessa julkisten hankintojen palvelut Hansel ja Hilma sekä armeijan suorista tilauksista vastaavat talous- ja lääkintävarikko ja Ilmavoimien varikko,
 • saada yleiskuva alalla yleisistä tuotevaatimuksista ja spesifikaatioista kohdemaissa,
 • saada kattava kokonaiskäsitys kohdemaiden puolustusvoimien sekä puolustus-, suojaus- ja huoltovarmuusalan yritysten hankintojen toimintaympäristöstä ja siitä, miten markkinaan pääsee mukaan, sekä
 • verkottaa alan suomalaisia yrityksiä relevantteihin toimijoihin Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Etsimme ryhmähankkeen toteuttajaksi ja projektipäälliköksi tahoa, jolla joko on jo tarvittavaa tietoa ja kontakteja tai joka on halukas niitä hankkimaan sekä aktiivisesti verkottamaan suomalaisyrityksiä norjalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten toimijoiden kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Tarjouksen voi jättää myös vain yhdestä tai kahdesta kohdemarkkinasta. Tämä tulee käydä perusteluineen selvästi ilmi tarjouksessa.

Ryhmähankkeen yritykset ja yhteyshenkilöt:

Aikataulu: Tarjouspyyntö on voimassa 19.11.2023 asti. Toteuttaja valitaan 30.11. mennessä. Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana, mutta käynnistyspalaveri voidaan pitää jo vuoden 2023 puolella.

Tarjouksen sisältö: Pyydämme teitä antamaan tarjouksen, jossa kerrotte hinnan sekä kuvauksen projektin sisällöstä. Pyydämme kuvaamaan, miten tulette palvelun tuottamaan, millaisella tiimillä sekä millaisia lopputuloksia projektilla saadaan aikaan. Pyydämme liittämään tarjoukseen mukaan kuvauksen toimenpiteistä, joilla tarjoaja edistäisi yritysten verkottumista ko. kohdemarkkinoilla.

Tarjouspyynnön vastaanottaja: Pyydämme toimittamaan tarjouspyynnön 31.10.2023 mennessä yllä mainituille ryhmähankkeen yhteyshenkilöille.

Laskutus: Tilaajayritykset vastaavat hankkeen kustannusten jakamisesta, joten toivomme, että toteuttaja laskuttaa projektin erikseen ryhmähankkeen yrityksiltä. Ryhmähankkeen yritykset sopivat ennen projektin alkua mahdollisesta kokonaiskustannusten jyvityksestä ja ilmoittavat tämän toteuttajalle kirjallisesti.

Tarjouspyynnön materiaalit

 • Tarjouspyyntö suomeksi

  20231103_Tarjouspyyntö_FIN.pdf

  Lataa
 • Request for tender in English

  20231103_Request_for_tender_ENG.pdf

  Lataa
 • Yritysesittelyt

  Company presentations.pdf

  Lataa

Mihail Tchitcherin

Johtava asiantuntija, viestintä & yhteiskuntasuhteet

+358 40 515 1137
mihail.tchitcherin@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Katse eurooppalaiseen huoltovarmuuteen päin!

Uusi opas edistämään vastuullisia tekstiilihankintoja julkisella sektorilla

Uutishuone