ReHubs-aloite etenee tukemaan yritysten konkreettisia toimia

Tekstiilijätteen kierrätykseen keskittyvä ReHubs-aloite pyrkii tarjoamaan yrityslähtöisiä ratkaisuja Euroopassa vallitsevaan poistotekstiilihaasteeseen. Aloitetta on jatkokehitetty konsulttiyhtiö McKinseyn julkaistun selvityksen pohjalta, ja seuraavaksi Euratex perustaa ReHubs-järjestön tukemaan yrityksiä konkreettisten toimien jalkauttamista. Aloitteesta kiinnostuneita Suomen Tekstiilin & Muodin jäsenyrityksiä kannustetaan olemaan yhteydessä ReHubsiin.

Poistotekstiilit ja kiertotalous ovat ajankohtaisia teemoja niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Vuoteen 2030 mennessä kaikkien Euroopan Unionin (EU) sisämarkkinoilla myytävien tekstiilituotteiden tulee olla kestäviä, korjattavissa ja kierrätettävissä sekä valmistettu suurelta osin kierrätetyistä kuiduista. Tämä Euroopan komission kunniahimoinen tavoite tarkoittaa sitä, että kierrätettyjen tekstiilikuitujen kysyntä tulee kasvamaan räjähdysmäisesti.

Kansallisella tasolla yksi konkreettinen askel kohti muutosta on Suomessa jo käynnistynyt tekstiilijätteen erilliskeräys. Muualla EU-alueella poistotekstiilien erilliskeräys käynnistyy viimeistään vuoteen 2025 mennessä. Poistotekstiilien kerääminen on keskeinen osa kaivattua järjestelmätasoista muutosta, mutta se ei kuitenkaan riitä kiertotalouden jalkauttamiseksi ja alan ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi, vaan poistotekstiileille tulee löytyä myös toimivat käsittelyprosessit.

Vuonna 2020 eurooppalainen tekstiilialan kattojärjestö Euratex jäsenliittoineen käynnisti ReHubs-aloitteen, jonka tavoitteena on sekä kehittää että edistää poistotekstiilien kierrätystä tuomalla alan keskeiset eurooppalaiset toimijat yhteen.

Aloitteen seuraavassa vaiheessa perustetaan ReHubs-järjestö, ReHubs Europe, jonka tavoitteena on edistää yhteistyössä jäseniensä kanssa poistotekstiilien kierrätystä Euroopassa sekä tarjota tietoa ja strategista näkökulmaa päätöksenteon tueksi keskeisille sidosryhmille.

”Käytännön tasolla ReHubs-järjestö tukee eurooppalaisen poistotekstiileiden kierrätykseen keskittyvän verkoston rakentumista tuomalla yhteen yrityksiä arvoketjun eri vaiheista sekä mahdollistaa luomaan uusia kumppanuuksia ja käynnistämään poistotekstiilien kierrätykseen keskittyviä hankkeita”, sanoo Emilia Gädda, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava vastuullisuusasiantuntija.

ReHubs Europe jäsenyys on maksullista, ja sen vuosikustannus vaihtelee jäsentyypin ja jäsenyrityksen koon mukaan. Kannustamme ReHubs Europe -jäsenyydestä kiinnostuneita Suomen Tekstiili & Muodin jäsenyrityksiä olemaan yhteydessä ReHubsiin (rehubs@euratex.eu), jonka kautta on mahdollista saada lisätietoa aloitteesta ja sen kehityksestä sekä löytää uusia kumppaneita tekstiilien kiertotalouden edistämiseen.

Kesällä 2022 konsulttiyhtiö McKinsey julkaisi selvityksen, jonka mukaan Euroopassa syntyy tällä hetkellä vuosittain seitsemän miljoonaa tonnia poistotekstiiliä, josta 85 % muodostuu kuluttajakäytöstä poistuvasta tekstiileistä, kuten vaatteista ja kodintekstiileistä. Tästä määrästä saadaan tällä hetkellä kerättyä ainoastaan 30–35 %. Selvityksen mukaan tekstiilijätteen määrän arvioidaan lisääntyvän entisestään seuraavien vuosien aikana ja vuoteen 2035 mennessä poistotekstiiliä syntyy EU-alueella jo lähes yhdeksän miljoonaa tonnia. Tilanteen ratkaisemiseksi vaaditaan konkreettisia toimija ja arvoketjun rajoja ylittävää yhteistyötä.

Emilia Gädda

Johtava asiantuntija, vastuullisuus & kiertotalous

+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiili- ja muotiala peräänkuuluttaa aidosti vaikuttavaa yritysvastuulainsäädäntöä

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Uutishuone