Työtuomioistuin vahvisti yksimielisellä lausunnollaan tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimuksen soveltuvuuden myymälähenkilökunnan työsuhteisiin

Työtuomioistuin on antanut 9.12.2022 yksimielisen lausunnon, jonka taustalla oli käräjäoikeudessa vireillä oleva riita-asia, jossa Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n jäsenyrityksen kauppakeskusmyymälässä myyjinä työskennelleet työntekijät vaativat, että heidän työsuhteisiinsa on sovellettava kaupan työehtosopimusta tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimuksen sijaan.

Työtuomioistuin päätyi ratkaisussaan yksimielisesti siihen, että edellä mainitun riita-asian kantajien työsuhteisiin tulee soveltaa työehtosopimuslain 4 §:n nojalla tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimusta. Työtuomioistuin vetosi lausunnossaan muun muassa teollisuuslinjaperiaatteeseen, jonka mukaisesti työnantajan päätoimialan mukaista työehtosopimusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin työnantajan työntekijöihin, vaikka he työtehtäviensä perusteella voisivat kuulua myös jonkin toisen työehtosopimuksen piiriin. Teollisuuslinjaperiaate on oikeuskäytännössä vahva pääsääntö ja siitä voidaan poiketa lähinnä vain silloin, jos työnantajayrityksessä toimii sen muusta toiminnasta erillinen yksikkö, jonka toiminta poikkeaa päätoimialasta ja jonka toiminta on muuhun toimintaan nähden itsenäistä ja erillistä.

Tässä tapauksessa katsottiin, että yhtiön omia tuotteita myyvät erikoismyymälät olivat niin organisatorisesti, hallinnollisesti ja henkilöstöhallinnollisestikin osa yhtiön myynti- ja markkinointiorganisaatiota, joten päätoimialan mukaista työehtosopimusta voitiin soveltaa erikoismyymälöiden työtehtäviin.

”Työtuomioistuimen ratkaisulla on suuri merkitys koko tekstiili- ja muotialalle ja erityisesti niille Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n jäsenille, jotka myyvät omia tuotteitaan tai palvelujaan omissa erikoismyymälöissään”, sanoo Varpu Laankoski, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n lakimies. ”Yksimielinen lausunto vahvistaa sen, että tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimus soveltuu Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n jäsenyritysten omia tuotteita tai palveluja myyvien erikoismyymälöiden tehtäviin ja sitä kautta takaa monissa alan yrityksissä noudatetun soveltamiskäytännön lainmukaisuuden.”

Työtuomioistuin viittasi ratkaisussaan myös työehtosopimusosapuolten Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n sekä Ammattiliitto Pro ry:n pitkäaikaiseen, vakiintuneeseen soveltamisalatulkintaan ja siihen, että tekstiili- ja muotialalla toimivissa yrityksissä on jo pitkään sovellettu tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimuksia yritysten omissa erikoismyymälöissä tehtävään myyntityöhön. Sillä seikalla, että työehtosopimusosapuolten vakiintunut soveltamisalakäytäntö kirjattiin nimenomaisesti tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimuksen soveltamisalamääräykseen vasta vuonna 2020, ei katsottu olevan asiassa merkitystä, koska kyse on ollut sanamuodon selkiytyksestä eikä soveltamisalan muuttamisesta.

Varpu Laankoski

Lakimies, TES- ja työlainsäädäntöasiat, lakiasiat (esim. IPR- ja sopimusasiat) (Perhevapaalla syyskuusta 2023 lähtien))

+358 44 531 4624
varpu.laankoski@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Hyötytietoa jäsenyrityksille: Saksan pakkauslaki velvoittaa myös verkkokauppatoimijoita

Hyötytietoa jäsenyrityksille: Kuluttajansuojalaki uudistuu jälleen

Uutishuone