Keraamiset kuidut

Keraamiset kuidut ovat pääasiassa yhdisteitä, joilla on yleensä kiteinen rakenne. Keraamisia kuituja voidaan valmistaa muun muassa alumiinioksidista, berylliumoksidista, zirkoniumoksidista, titaanioksidista, piikarbidista tai piinitridistä.

Kuidun raaka-aine ja valmistustavat

Keraamisia kuituja on kehitetty kestämään vielä enemmän lämpöä kuin lasi tai asbesti. Keraamisten kuitujen ylin suositeltava lämpötila on 1200 °C, vaikkakin sulamispiste voi olla jopa 1815 °C.

Keraamisia kuituja valmistetaan normaalilla viskoosimenetelmällä, mutta viskoosikehruumassaan sekoitetaan epäorgaanista yhdistettä. Viskoosimenetelmällä valmistettuja kuituja hehkutetaan yli 1000 °C:n lämpötilassa, jolloin selluloosa häviää ja jäljelle jää epäorgaaninen sintrattu kuitu.

Kuidun ominaisuudet ja käyttökohteet

Keraamisilla kuiduilla on alhainen lämmönjohtavuus, alhainen lämpökapasiteetti ja korkea kemikaalien kestävyys.
Keraamisia kuituja käytetään eristeinä esimerkiksi metallien valmistusprosesseissa korkean lämpötilan uunien tiivisteenä. Keraamisia kuituja käytetään myös äänenvaimentimina ajoneuvoissa, kopiokoneiden komponenteissa, uunien ovitiivisteissä ja kemikaalisäiliöissä. Keraamiset kuidut valmistetaan usein vanumaiseksi levyksi, langaksi, köydeksi tai paperiksi.

Tuotannon vastuullisuusnäkökulmat

Keraamisten kuitujen tuotannon merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön sekä prosessin energian ja kemikaalien kulutukseen.