Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 6: Yhteistyökumppaneiden seuranta ja vapaaehtoiset vastuullisuusjärjestelmät

Vastuullisuudesta on tullut erottamaton osa tekstiili- ja muotialan yritysten liiketoimintaa. Mitä kansainvälisempi yrityksen toimintaympäristö on, sitä moniulotteisempia vastuullisuuskysymyksiä se kohtaa.

Yritysten on tärkeää tiedostaa, että hankintaan ja kumppaneiden valintaan liittyy aina riskejä. Yksikin epäkohta toimitusketjussa voi johtaa suhteettoman suureen negatiiviseen julkisuuteen ja vahingoittaa yrityksen mainetta.

Yritysten on mahdotonta valvoa toimitusketjua ja kumppaneita jatkuvasti, joten yhteistyökumppaneihin tutustuminen ja sopimukset ovat tärkeitä riskinhallinnan välineitä. Tekstiili- ja muotialan pitkissä valmistusketjuissa ja erityisesti riskimaissa toimiminen edellyttää kuitenkin yrityksiltä erityistä huolellisuutta.

Tunne kumppanisi

Yhteistyökumppaneiden toiminnan säännöllinen seuraaminen ja yhteistyön kehittämiseen liittyvät keskustelut auttavat yritystä pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisessa ja vastuullisuusriskien minimoimisessa. Uusien kumppaneiden kanssa vastuullisuuteen liittyvistä vaatimuksista kannattaa keskustella jo ennen yhteistyön aloittamista.

Käytännössä hankintaketjun vastuullisuutta voidaan seurata ja edistää esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä:

  • Sopimuksiin kirjattavat ehdot eettisyyteen ja ekologisuuteen liittyvistä vähimmäisvaatimuksista
  • Oman henkilökunnan tekemät tarkastukset
  • Puolueettoman ulkopuolisen tahon tekemät monitoroinnit ja auditoinnit

Kumppaneiden vastuullisuuden seuraaminen sopimusten ja omien tarkastusten perusteella on tärkeää, mutta ei välttämättä riitä asiakkaiden ja sidosryhmien vakuuttamiseen. Erityisesti riskimaissa toimivien yritysten on syytä hyödyntää myös ulkopuolisia, riippumattomia tarkastajia ja/tai auditointeja. Yhteistyökumppaneiden vastuullisten toimintatapojen varmistamiseen on lisäksi tarjolla useita erilaisia vapaaehtoisia laatu-, johtamis- ja vastuullisuusjärjestelmiä, joiden kriteerien täyttymisen varmentaa riippumaton kolmas osapuoli.

Suomen Tekstiili & Muoti ry on laatinut yritysten käyttöön malliasiakirjan tehtailla vierailevan ostajan tarkistuslistasta sekä sopimuksiin liitettävistä eettisistä periaatteista (Code of Conductista). Jäsenyritykset voivat ladata mallit maksutta käyttöönsä extranetistä.

Miten valita sopiva vastuullisuusjärjestelmä?

Yrityksen on tärkeää tiedostaa omat tarpeensa ennen vastuullisuusjärjestelmän valintaa, sillä vapaaehtoisten järjestelmien kriteerit vaihtelevat keskenään. ISO-standardin mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät keskittyvät erityisesti johtamiskäytäntöihin, kun sosiaalisen vastuun järjestelmissä pääpaino puolestaan on työolosuhteissa.

Kansainväliset järjestelmät ja niihin liittyvät puolueettomat tarkastukset ovat luotettava ja hyvä tapa kerätä tietoa yhteistyökumppaneiden toimintatavoista. Tarkastuksissa perehdytään yleensä yrityksen omia tarkastuksia tarkemmin tehtaiden dokumentaatioon. Sosiaalisen vastuun järjestelmissä auditoija tarkastaa esimerkiksi työaikoihin ja palkanmaksuun liittyvää kirjanpitoa sekä haastattelee yleensä myös työntekijöitä.

Virallinen auditointi tehdään yleensä jonkin kansainvälisen järjestelmän mukaisesti ja niitä voivat suorittaa vain siihen hyväksytyt tahot. Konsulttiyhtiöt tarjoavat myös lukuisia muita erilaisia tarkastuspalveluita, joita myös järjestelmiin kuulumattomat yritykset voivat hyödyntää omien yhteistyökumppaneidensa vastuullisuuden seurantaan.

Kansainvälisen liiketoiminnan oppaassa (2019) on käyty läpi tekstiili- ja muotialalla eniten käytettyjä vapaaehtoisia vastuullisuusjärjestelmiä, kuten Amfori BSCI ja Fair Wear Foundation, sekä niiden kriteerejä. Lisäksi liiton vastuullisuusasiantuntija neuvoa jäsenyrityksiä ja auttaa yrityskohtaisesti sopivan järjestelmän kartoittamisessa.

Tässä juttusarjassa on poimintoja marraskuussa 2019 julkaistun Tekstiili- ja muotialan kansainvälisen liiketoiminnan oppaan aiheista. Opas on suunnattu tukemaan hankinnan ja viennin ensiaskelia sekä näihin liittyvän toiminnan kehittämistä. Opas on tarkoitettu käytännönläheiseksi työkaluksi sisältäen erilaisia malleja arjen työtä helpottamaan. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritykset voivat ladata oppaan ja toolboxin liitteet jäsensivuilta.

Muista myös maksuttomat jäsenpalvelut

Tarjoamme jäsenpalveluna yrityksille yrityskohtaista neuvontaa, yhteisiä koulutuksia ja tapahtumia kaikilta toiminta-alueiltamme. Kauttamme saat tietoa ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen niin julkaisujen kuin tilastojenkin muodossa. Ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat löydät verkkosivuiltamme ja säännöllisesti ilmestyvistä uutis- ja jäsenkirjeistä.

Juttusarjan muut osat:

Tekstiili- ja muotialan kansainvälinen liiketoiminta, osa 1: Tekstiili- ja muotialan sykli

Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 2: Tuotteiden määrittely ja pakolliset merkinnät

Tekstiili- ja muotialan kansainvälinen liiketoiminta, osa 3: Logistiikka

Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 4: Yhteistyökumppaneiden valinta

Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 5: Tullit kansainvälisessä liiketoiminnassa

Ajankohtaista aiheesta

Pakkausten tuottajavastuu laajenee – liiton kooste pakkausten merkinnöistä EU:ssa

Esittelyssä ASK – The Nordic Way -podcast. Suomesta mukana Halti & Reima

Uutishuone