Tekstiili- ja muotialalle neuvottelutulokset toimihenkilöille ja työntekijöille

Suomen Tekstiili & Muoti ry ja Ammattiliitto Pro ry ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen tekstiili- ja muotialan toimihenkilöille. Myös työntekijöiden työehtosopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos Teollisuusliitto ry:n kanssa.

Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden sopimuskausi on 16.2.2020-28.2.2022. Sopimuksen piirissä on noin 1500 toimihenkilöä.

Tekstiili- ja muotialan yritykset voivat sopia toimihenkilöiden palkankorotusten suuruudesta paikallisesti. Jos paikallista palkkaratkaisua ei sovita, niin 1.6.2020 yleiskorotuksen suuruus on 1,3 % ja 1.5.2021 puolestaan 1,2 % + paikallinen erä 0,8 %. Sovitut palkankorotukset eivät ylitä vientialojen yleistä linjaa. Vuorolisät ja palvelusaikalisät pysyvät ennallaan. Käyttöön otetaan myös uusi palkkausjärjestelmä vanhan rinnalle.

Kiky-tuntien tilalle työaikajärjestelyjä

Kilpailukykysopimuksen mukaiset tunnit muuttuvat uusiksi työaikajärjestelyiksi. Yrityksissä otetaan käyttöön uusi jousto, jossa voidaan poikkeuksellisissa tilanteissa pidentää työpäivän pituutta 10 tuntiin ilman ylityökorvausta. Myös koulutukseen on mahdollista käyttää lisätunteja normaalin työajan päälle.

Lisäksi korvaavan työn pelisääntöjä täsmennettiin siten, että ne mahdollistavat sairauspoissaolojen vähenemisen ja työhyvinvoinnin lisääntymisen työpaikoilla.

”Sovimme rakentavasti yhdessä Ammattiliitto Pron kanssa ratkaisuja, jotka vievät yritysten kilpailukykyä eteenpäin. Olemme tyytyväisiä siihen, että tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden sopimus mahdollistaa erittäin paljon paikallista sopimista, ja mukaan otettiin yhdessä valmisteltu nykyaikainen palkkausjärjestelmä”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Työntekijöille neuvottelutulos

Myös tekstiili- ja muotialan työntekijöiden työehtosopimuksesta on syntynyt neuvottelutulos Teollisuusliiton kanssa 18.2.2020. Neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin liittojen hallintojen käsiteltyä asian.