Bio2™Textile

Kuidun valmistukseen käytetään viljan tuotannon sivuvirtana olevaa olkea.

Raaka-aine: Fortumin Bio2™Textile -kuidun raaka-aine on oljesta fraktioitu selluloosa, joka kehrätään tekstiilikuiduksi valittujen kumppanien kuituteknologialla.

Menetelmä: Biomassaraaka-aine prosessoidaan fraktiointiteknologialla. Teknologia erottaa selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin omiksi jakeikseen jopa 90 prosentin materiaalitehokkuudella. Jakeita voidaan jatkojalostaa eri teknologioilla erilaisiin sovelluksiin. Pisimmällä tuotekehityksessä on oljesta fraktioidun selluloosan jalostaminen tekstiilikuiduksi.