5 kysymystä alan korkeakouluille: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulussa koulutetaan osaajia muuttuvan vaatetusalan tarpeisiin. Vaatetusalan opettajatiimin Marja Amgwerd, Raija Hölttä, Marja-Liisa Kauppinen, Ülle Liesvirta ja Irmeli Osara jakavat ajatuksiaan osaamistarpeista sekä kestävän kehityksen, tekoälyn ja virtuaalitodellisuuden vaikutuksista alaan.

Missä olette hyviä?

Metropolian vestonomikoulutus on vaatetusalan teolliseen tuotehallintaan valmistava tutkinto, jossa huomioidaan vaatteen koko elinkaari. Koulutus tuottaa laaja-alaisia osaajia vaatetusalalle: asiantuntijuutta teollisesti valmistutettavien vaatteiden muodon- ja laadunhallintaan, vastuullisia tiimiosaajia mallisto- ja valikoimasuunnitteluun, asiantuntijoita vaatetusalan kaupallisten ja tuotannollisten prosessien hallintaan ja hankintaan sekä asiantuntijuutta vaatetusbisnekseen, maahantuontiin, agentuuritoimintaan, ostoihin ja myyntiin.

Millaisiin tehtäviin opiskelijoitanne on työllistynyt?

Vestonomeja työskentelee niin pienissä kuin suurissa yrityksissä. Alumniemme työpaikkoja ovat esimerkiksi Stockmann, Kesko, Makia Clothing, Halti, Luhta, Samuji, Sultrade, Tokmanni, Marimekko, Texmoda Fashion Group, Vimma, Arela, Kaiko, Bestseller, Hennes & Mauritz, Varusteleka, Salomon, Adidas, Hugo Boss, ja Prada.

Ammattinimikkeitä vestonomeilla voi olla esimerkiksi kaavakoordinaattori, mallimestari, tuotepäällikkö, tuotejohtaja, tuotesihteeri, hankintapäällikkö, suunnittelija, valikoimakoordinaattori, suunnitteluassistentti, tuoteassistentti, maahantuoja, edustaja, myyntipäällikkö ja markkinointipäällikkö.

Tutustu alan koulutukseen ja ammatteihin: www.tekstiilialalle.fi

Mitä alan osaajilta vaaditaan tulevaisuudessa?

Vestonomikoulutuksessa hankittu asiantuntijuus perustuu vaatetusalan prosessien kokonaishallintaan. Opiskelu on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Yhteistyöprojektit ja kehittämishankkeet yhdistävät opiskelun osaksi työelämän verkostoja ja käytänteitä.

Suomalaiset vaatetusalan yritykset tarvitsevat korkeakoulutettuja asiantuntijoita, joilla on hyvä kokonaiskuva alan nykyaikaisista liiketoimintamalleista. Vestonomeilla on alan ammatillisten taitojen lisäksi ymmärrystä toimialan vastuullisuudesta sekä sosiaaliset taidot eri maiden ja kulttuurien väliseen vuoropuheluun. He hallitsevat myös alan standardit ja jatkuvasti muuttuvat sovellutukset.

Kestävä kehitys, vastuullisuus ja kiertotalous ovat nousseet keskeisiksi teemoiksi vaatetusalalla. Vestonomi osaa arvioida taloudellisen sekä tuotannon materiaalisen tehokkuuksien yhdenmukaisuutta kestävän kehityksen näkökulmasta, sekä ymmärtää kiertotalouden liiketoiminnan perusteet ja osaa soveltaa niitä vaatetusalan eri tehtävissä.

Vaatetusala tulee automatisoitumaan entisestään digitalisaation myötä. Tekoäly tulee tehostamaan teollisuuden tuotantoprosesseja, ompelurobotit yleistyvät ja ne korvaavat nykyistä enemmän ompeluvaiheita. Lisäksi tekoäly tulee osaksi tuote- ja laadunhallintaprosesseja. Uudet teknologiat laaja-alaistavat toimialan tiimejä ja yrityksiä. E-toiminnat ja -sovellutukset sekä virtuaalitodellisuus (VR, AR ja MR) muuttuvat osaksi vaatetusalan arkipäivää.

Alan toimijoilta vaaditaan valmiutta yhteistyöhön eri alojen toimijoiden kanssa, kykyä sopeutua muutoksiin, valmiuksia luovaan ongelmanratkaisuun sekä elinikäiseen oppimiseen. Haluamme vastata parhaalla mahdollisella tavalla yritysten osaamistarpeisiin, myös täydennyskoulutuksissa.

Millaista yhteistyötä toivoisitte alan yrityksiltä?

Kaikki hankkeet ja yhteistyöprojektit, jotka tuovat vestonomitutkinnolle sekä näkyvyyttä että taloudellista tukea ovat tervetulleita. Voimme tarjoa yrityksille työharjoittelijoita, tutkimus- ja kehitysprojekteja esimerkiksi opinnäytetöinä, opiskelijoiden itsenäisiä yritysyhteistyöprojekteja, laajoja ja monialaisia innovaatioprojekteja sekä opetukseen integroituja yritysyhteistyöhankkeita.

Haluamme lisätä ja laajentaa tuote- ja toimintakehitysprojekteja, ja niihin liittyvää tutkimusyhteistyötä varsinkin ylemmän korkeakoulututkinnon tasolla. Näin voimme saada ajankohtaista tietoa sekä yritysten että oppilaitoksen käyttöön ja kehittää yhdessä koko vaatetusalaa.

Kerro jotain erityistä Metropolian vaatetusalan opinnoista?

Metropoliassa voi suorittaa Suomen ainoan vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinnon – vestonomi (AMK) ja vestonomi (ylempi AMK). Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiuden toimia tehtävissä, joissa vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Kevään 2021 haku on auki vestonomi (AMK)-tutkintoon korkeakoulujen yhteishaussa 17.3.-31.3.2021. Ennakkotehtävät on julkaistu 15.2.2021. Vestonomi (YAMK)-tutkintoon seuraava haku on keväällä 2022.

Vaatetusalan tutkinto-ohjelma toimii modernissa oppimisympäristössä Arabian Luovien tekijöiden kulttuurikampuksella Helsingissä.

Tutustu Metropolian hakuohjeisiin ja opetussuunnitelmiin

Tutustu alan koulutukseen ja ammatteihin sivuillamme www.tekstiilialalle.fi

5 kysymystä korkeakouluille –juttusarjassa esitellään alan koulutusta tarjoavia korkeakouluja. Tutustu myös HAMKin, LAB:n, Savonian, TAMKin ja Lapin yliopiston esittelyihin!

Ajankohtaista aiheesta

Vastuullinen vaatekulutus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta?

5 kysymystä korkeakouluille: Tampereen ammattikorkeakoulu

Uutishuone