5 kysymystä alan korkeakouluille: Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-AMK on muotoilun ja muotiajattelun kansainvälinen korkeakoulu Kuopiossa. Digitaalisen muodin ja funktionaalisen muotoilun lehtorit Sirpa Ryynänen ja Laura Pakarinen vastasivat kysymyksiimme yritysyhteistyöstä ja vaatetusmuotoilijaopinnoista Itä-Suomessa.

Missä Savonia on hyvä?

Savonian Open Innovation Space -pedagogiikka mahdollistaa monialaisen ja aktiivisen muotoilualan ammattilaisuuden. Muotoilun opintojen studio-malli mahdollistaa täysin uniikit urapolut. Opiskelijat voivat valita oman opinto-cocktailin tuotemuotoilun, palvelumuotoilun tai sisustusarkkitehtuurin opinnoista. Näissä studioissa työskennellään aidosti työelämän tulevaisuuden haasteiden parissa.

Muodin ja korun yhteisvahvuus on spesialiteettimme, jolla erotumme muista muotoilun koulutusta tarjoavista ammattikorkeakouluista. Muoti- ja koruopiskelijat opiskelevat yhteisillä opintojaksoilla. Keskeisiä asioita ovat kestävä muotoilu ja muoti, ihmislähtöisyys, palvelumuotoilu sekä muotoiluyrittäjyys.

Savonia on myös monialainen ammattikorkeakoulu ja me muodissa olemme tehneet yhteistyötä tanssin, musiikin, liiketalouden ja tekniikan kanssa. Tällä hetkellä kehitämme virtuaalista sovitushuonetta tietotekniikan opiskelijoiden kanssa ja puvustamme West Side Story -musikaalia.

Millaisiin tehtäviin opiskelijoitanne on työllistynyt?

Tyypillisiä työtehtäviä ovat erilaiset suunnittelu- ja tuotekehitystehtävät. Savoniasta valmistuneita muodin osaajia työskentelee yrityksissä ympäri Suomea ja maailmaa. Tunnetuimpia kansainvälisiä yrityksiä ovat Adidas, Best Seller ja H&M ja Suomessa Lymed, R-Collection, Luhta, Novita sekä monet työvaateyritykset.

Mitä alan osaajilta vaaditaan tulevaisuudessa?

Uskomme, että kestävä muoti on ainoa muoti tulevaisuudessa. Kiertotalous on tekstiili- ja muotialan perusta ja se tulee muuttamaan meidän jokaisen työtä. Syntyy uusia ammatteja, tapoja toimia ja ajatella.

Digitaalinen muoti on tärkeässä roolissa muuttuvassa maailmassa ja muotialan murroksessa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Digitaalinen muoti luo uusia konsepteja ja systeemejä tarjoten uniikkeja ja täysin uudenlaisia mahdollisuuksia nuorille suunnittelijoille. Se myös mahdollistaa muotiosaajan työskentelemisen missä ja milloin tahansa – esimerkiksi Kuopiossa.

Uskomme myös, että holistinen muotiajattelu ja planetaarinen design-näkökulma tulevat olemaan vahvoja kilpailutekijöitä millä tahansa muotoilun ja kehittämisen osa-alueella tulevaisuudessa.

Muotiajattelumme tähtää merkityksellisyyden lisäämiseen. Olemme siirtymässä säilyttävästä näkökulmasta (sustainability) kohti uudistavaa ja elvyttävää (regenerative).

Millaista yhteistyötä toivotte alan yrityksiltä?

Yrityksiltä toivomme rohkeaa heittäytymistä yhteisiin projekteihin ja niiden yhdessä suunnittelua ja kehittämistä. Toivomme yritysten tarjoavan opiskelijoille mahdollisuuksia aitoon työskentelyyn käytännössä sekä yrityksen yhteistyöverkostojen hyödyntämiseen. Tällä hetkellä Digital & Circular Fashion House -hankkeemme vastaa alan jatkuvan oppimisen tarpeisiin.

Kerro jotain erikoista Savoniasta?

Sijainnista Itä-Suomessa on Savonialle hyötyä. Etäyhteyksien käyttö on luontevaa ja teemme projekteissa etäsuunnittelua yrityksille ja yhteisöille niin Suomeen kuin kansainvälisesti. Toisaalta kansainväliset opiskelijat ja asiantuntijat hurmaantuvat alueen luonnosta ja vievät positiivista Suomi-kuvaa maailmalle. Digital & Circular Fashion House -hanke tuo seudulle näkyvyyttä kansainvälisesti, vahvistaa kuvaa rohkeasta Itä-Suomesta ja houkuttelee osaajia jäämään alueelle.

Tutustu tarkemmin Savonian muotoilukoulutukseen!

Tutustu myös alan koulutukseen ja ammatteihin sivuillamme www.tekstiilialalle.fi.

5 kysymystä korkeakouluille –juttusarjassa esitellään alan koulutusta tarjoavia korkeakouluja. Tutustu myös Metropolian, HAMKin, LAB:n, TAMKin ja Lapin yliopiston esittelyihin!

Kuvat: Materiaalien modifiointi. Savonia UaS 2018 ja Digital Fashion. Taija Kokkonen 2021

Ajankohtaista aiheesta

Esihenkilötyössä voi aina kehittyä

Tex-Inno ry tukee jälleen tekstiili- ja muotialalle suuntautuvia opinnäytetöitä – lähetä hakemus lokakuuhun mennessä!

Uutishuone