Lyocell

Lyocellia valmistetaan pääasiassa eukalyptuspuusta peräisin olevasta selluloosasta. Kuidun valmistuksessa käytetään orgaanisia liuottimia, joista yleisin on N-metyylimorfoliinioksidi (NMMO).

Kuidun raaka-aine ja valmistustavat

Lyocell-kuidun tuotantoprosessi on huomattavasti lyhyempi ja ympäristölle harmittomampi kuin viskoosikuidun tuotantoprosessi. Lyocell-kuidun valmistamiseen menee noin kahdeksan tuntia kun taas viskoosin prosessoimisessa menee yleensä noin 40 tuntia.

Lyocell-kuidut valmistetaan ilmarakokehruumenetelmällä sekoittamalla selluloosasta, vedestä ja NMMO:sta liuos, joka puristetaan suulakkeiden läpi ilmaan. Tämän jälkeen muodostuneet kuitufilamentit käytetään vettä ja NMMO:ta sisältävässä kehruukylvyssä, jossa kuitufilamentit regeneroituvat takaisin kiinteään olomuotoon. Lopuksi kuidut pestään, viimeistellään ja kuivataan ennen langan kehruuta.
Tärkeimmät tuottajamaat ja osuus globaaleista kuitumarkkinoista

Lyocellin osuus selluloosamuuntokuiduista oli noin 4 prosenttia ja globaalista kuitutuotannosta 0,26 prosenttia. Lyocell on kolmanneksi eniten tuotettu selluloosamuuntokuitu, ja sitä tuotettiin noin 300 000 tonnia vuonna 2020.

Kuidun ominaisuudet ja käyttökohteet

Lyocell on vahvaa ja pehmeää kuitua. Kuidulla on hyvä kosteudenimu- ja kosteudensiirtokyky. Lyocellilla on korkea märkä- ja kuivalujuus. Kuitu myös värjääntyy helposti kirkkaisiinkin väreihin.

Lyocellia käytetään farkkujen, mekkojen, takkien, puseroiden, urheiluvaatteiden ja yöpukujen valmistukseen. Lyocellista tehdään myös kodintekstiilejä.

Tuotannon vastuullisuusnäkökulmat

Lyocellia pidetään ekologisena vaihtoehtona viskoosille, sillä sen pääraaka-aineena käytetään eukalyptuspuuta, joka kasvaa nopeasti eikä vaadi keinokastelua tai torjunta-aineiden käyttöä. Lisäksi lyocellin valmistusprosessi voidaan toteuttaa suljetussa kierrossa, mikä vähentää veden ja kemikaalien kulutusta.

Vastuullisemmat vaihtoehdot

Vastuullista metsien hoitoa ja sitä kautta myös kestävämpää lyocellin tuotantoa pyritään edistämään Forest Stewardship Council (FSC) ja Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) -sertifikaattien avulla. FSC- ja PEFC-sertifikaatit edellyttävät, että lyocellin valmistukseen käytettävää puuta saadaan metsistä, joita hoidetaan vastuullisesti kestävällä tavalla niin ympäristön kuin ihmisten näkökulmasta.

Perinteisen lyocellin rinnalle on tullut myös lyocellia, jonka raaka-aineista osa tulee tekstiiliteollisuuden ylijäämästä tai vanhoista puuvillavaatteista. Kemiallisen kierrätysprosessin avulla näillä kierrätysraaka-aineilla pystytään korvaamaan osa lyocellin valmistusprosessissa käytetystä selluloosasta ja näin säästämään luonnonvarojen kulutusta. Tällaista lyocellia myydään kauppanimellä Refibra™.

Kauppanimet

Lyocellia myydään muun muassa kauppanimillä Tencel®, Refibra™ ja Veocel™.