Viskoosi

Viskoosia valmistetaan uuttamalla selluloosaa liuottimilla. Viskoosia voidaan valmistaa erilaisista selluloosaa sisältävistä kasveista, kuten bambusta ja sitrushedelmien kuorista, mutta yleisin raaka-aine on kuitenkin puumassa.

Kuidun raaka-aine ja valmistustavat

Viskoosin valmistus on monivaiheinen kemiallinen prosessi, jossa käytetään useita haitallisia kemikaaleja. Valmistus aloitetaan puhdistamalla ja uuttamalla selluloosaa natriumhydroksidilla (NaOH). Puhdistetusta ja uutetusta selluloosasta puristetaan arkkeja, jotka hajotetaan selluloosamuruksi. Selluloosamuru jätetään muutamaksi päiväksi vanhenemaan.

Selluloosamuruun lisätään hiilisulfidia (CS2), joka muuntaa puhdistetun selluloosan selluloosaksantaatiksi. Tämän jälkeen selluloosa liuotetaan jälleen nestemäiseen muotoon natriumhydroksidin avulla. Neste jätetään kypsymään.

Kypsymisen jälkeen neste puristetaan kehruusuulakkeen reikien läpi kehruunesteeseen, joka sisältää rikkihappoa (H2S04), natriumsulfaattia (Na2S04) ja sinkkisulfaattia (ZnSO4). Aineiden yhdistelmästä tapahtuu kemiallinen reaktio, jossa ksantaatti muuttuu jälleen selluloosaksi hienojen selluloosafilamenttien muodossa.

Puristamisen jälkeen kuidut ovat vielä hauraita, joten ne menevät venytysprosessin läpi. Venytyksen jälkeen kuidusta pestään pois rikkihapon ja muiden kemikaalien jäämät, ne valkaistaan ja kuivataan. Tämän jälkeen kuidut ovat valmiita kehrättäväksi.

Tärkeimmät tuottajamaat ja osuus globaaleista kuitumarkkinoista

Viskoosin osuus selluloosamuuntokuiduista oli 80 prosenttia vuonna 2020. Viskoosin kokonaistuotanto oli 5,6 miljoonaa tonnia ja sen osuus maailman kuitutuotannosta oli noin viisi prosenttia.

Viskoosin suurin tuottajamaa on Kiina, joka 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä nelinkertaisti viskoosin tuotantokapasiteetin. Kiina vastasi 67 prosentista maailman viskoosikatkokuidun tuotannosta vuonna 2020.

Kuidun ominaisuudet ja käyttökohteet

Viskoosi on hyvin pehmeä kuitu, ja sillä on silkkiä vastaava kiilto ja laskostuvuus. Viskoosi imee itseensä paljon kosteutta, joten se tuntuu iholla viileältä ja miellyttävältä. Kosteana viskoosi tuntuu painavalta, sillä on alhainen märkälujuus ja se saattaa kutistua. Viskoosi myös rypistyy helposti käytössä.

Viskoosi ei ole elastinen tai kimmoisa kuitu. Sillä on huono hankauslujuus, joten se ei sovellu kovaan kulutukseen. Viskoosilla on myös huono valon- ja säänkestävyys. Kuitu kestää varastointia kuivana, mutta kosteissa olosuhteissa mikro-organismit saattavat vaurioittaa sitä. Sokeritoukat ja koiperhosen toukat voivat myös syödä kuitua.

Viskoosia käytetään monipuolisesti vaatteissa, kodintekstiileissä, teollisuudessa sekä terveydenhuollon ja lääketieteen tekstiileissä. Miellyttävän tuntunsa vuoksi sitä käytetään paljon ihoa lähellä olevissa vaatteissa. Viskoosiin sekoitetaan usein myös muita kuituja parantamaan sen ominaisuuksia, jolloin siitä voidaan valmistaa esimerkiksi pukukankaita. Hyvän kosteudenimukykynsä ja puuvillaa edullisemman hintansa ansiosta viskoosia käytetään paljon myös erilaisissa haavanhoito-, hygienia- ja pyyhintätuotteissa.

Tuotannon vastuullisuusnäkökulmat

Viskoosin tuotannolla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, sillä valmistuksessa käytetään runsaasti haitallisia kemikaaleja, vettä ja energiaa.

Viskoosin valmistuksessa käytettävä rikkihiili on myrkyllinen kemikaali, jonka pitkäaikainen altistus aiheuttaa keskushermostovaurioita. Lyhyessäkin altistuksessa rikkihiilen on todettu aiheuttavan silmä- ja hengitystieoireita sekä haittaa sikiöiden kehitykselle. Lisäksi rikkihiili on erittäin räjähdysaltis kemikaali. Myös hiilisulfidin on todettu häiritsevän hormonitoimintaa ja aiheuttavan altistuneille jopa Parkinsonin tautia, sydänkohtauksia ja aivohalvauksia. Viskoosin tuotantoprosessia on pyritty kehittämään niin, että haitalliset kemikaalit pystytään nykyään suurimmaksi osaksi kierrättämään prosessissa. Suurimmassa vaarassa haitallisten kemikaalien altistumiselle ovat viskoositehtaiden työntekijät sekä tehtaiden lähialueella asuvat ihmiset, sillä viskoosituotantolaitosten poistoilman mukana ympäristöön kulkeutuu haitallisia kaasuja. Lisäksi viskoositehtaiden ympäristössä on raportoitu vesistöjen pilaantumista.

Viskoosin tuotanto vaatii runsaasti vettä ja energiaa. Yhden kuitutonnin valmistukseen käytetään noin 800 000 litraa vettä. Viskoosin ympäristövaikutukset riippuvat lopulta siitä, kuinka paljon vettä ja kemikaaleja kierrätetään prosessissa ja millä tavalla tuotannossa käytetty energia tuotetaan. Myös tuotantopaikalla on merkitystä, sillä Euroopassa viskoosin tuotantoa säätelee tiukempi lainsäädäntö kuin Kiinassa. Euroopassa myös hiilisulfidin kaltaiset vaarallisimmat kemikaalit on korvattu vaihtoehtoisilla kemikaaleilla ja tuotanto toteutetaan yleensä suljetussa kierrossa.

Viskoosin tuotantoon liittyy myös huoli metsien hakkuista. Kansainvälinen Rainforest Action Network on arvioinut, että 120 miljoonaa puuta kaadetaan vuosittain vaatteiden valmistusta varten.

Vastuullisemmat vaihtoehdot

Vastuullista metsien hoitoa ja sitä kautta myös kestävämpää viskoosin tuotantoa pyritään edistämään Forest Stewardship Council (FSC) ja Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) -sertifikaattien avulla. FSC- ja PEFC-sertifikaatit edellyttävät, että viskoosin valmistukseen käytettyä metsää hoidetaan kestävällä tavalla niin ympäristön kuin ihmisten näkökulmasta. Viskoosin tuotannosta noin 55–60 prosenttia on sertifioidusta puusta saatavasta selluloosasta valmistettua.

Markkinoilla on myös bambukuidusta tuotettua viskoosia, jota markkinoidaan usein ekologisempana vaihtoehtona perinteiselle viskoosille. Ekologisuus perustuu bambun nopeaan kasvuun, mutta ei muuta itse kuidun valmistusprosessia.

Viskoosin korvaaminen tulevaisuudessa muilla vähemmän kemikaaleja kuluttavilla selluloosamuuntokuiduilla on yksi keino vähentää tekstiilituotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi Itävaltalaisen Lenzing-yhtiön kehittämä Ecovero™ on aiempaa ympäristöystävällisempi viskoosi, jonka tuotannossa hiilidioksidipäästöt ja vedenkulutus ovat puolet pienemmät tavalliseen viskoosiin verrattuna ja raaka-aineena käytetty puu on FSC- tai PEFC-sertifioitua.

Kauppanimet

Viskoosin toinen kutsumanimi on rayon. Kuitua myydään muun muassa kauppanimellä Veocel™ ja Ecovero.