Klorokuidut

Klorokuiduilla tarkoitetaan suoraketjuisia makromolekyylejä, joiden painosta vähintään puolet koostuu vinyyli- tai vinyylideenikloridiyksiköistä. Klorokuituja kutsutaan myös polyvinyylikloridikuiduiksi (PVC).

Kuidun raaka-aine ja valmistustavat

Klorokuituja voidaan valmistaa kuiva- tai märkäkehruumenetelmin. Kuivakehruussa kuidun ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa kuidun poikkileikkauksen muodolla. Kehruun jälkeen klorokuituja voidaan venyttää, mikä lisää kuidun lujuutta, kemiallista kestävyyttä ja lämmönkestoa.

Kuidun ominaisuudet ja käyttökohteet

Klorokuidut ovat erittäin vahvoja kuituja ja ne kestävät hyvin happoja, emäksiä, liuottimia ja hapettavia sekä pelkistäviä aineita. Klorokuiduilla on myös hyvät palonkesto- ja säänkesto-ominaisuudet.

Klorokuiduilla on suhteellisen alhainen murtolujuus. Ne eivät kestä korkeita lämpötiloja ja kutistuvat sekä pehmenevät noin 60–80 °C lämpötiloissa. Klorokuidut myös alkavat sulaa noin 140–200 °C lämpötiloissa kuidun laadusta riippuen.
Klorokuiduista valmistetaan tuotteita, jotka vaativat palonkestoa, hyvää kemikaalien kestävyyttä ja säänkestoa. Klorokuitua käytetään muun muassa verhoilu- ja sisustuskankaiden, ulkoiluvaatteiden ja -varusteiden, suodattimien, verkkojen, peitteiden, alusasujen, sukkien ja kerrastojen valmistamiseen. Klorokuidut varautuvat normaalia enemmän staattisella sähköllä, jonka on todettu lievittävän reumakipuja. Tästä syystä klorokuiduista on valmistettu myös reumapotilaiden aluskerrastoja.

Tuotannon vastuullisuusnäkökulmat

Klorokuitujen tuotannon merkittävimmät vastuullisuusnäkökulmat liittyvät uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön sekä prosessin energian ja kemikaalien kulutukseen.

Kauppanimet

Klorokuitujen kauppanimiä ovat muun muassa Clévyl, Envilon, Fibravyl, Isovyl, Kuralon, Mewlon, Niti-Vilon, PCU, Pe Ce, Pusan, Rhovyl AS, Rhovyl Eco, Rhovyl, Rhovyl’Yp, Saran, Selvron, Thermovyl, Viclon ja Vilon.