Polypropeeni

Polypropeeni on pitkäketjuinen synteettinen polymeeri, joka koostuu vähintään 85-prosenttisesti eteenistä, propeenista tai muista alkeeneista. Polypropeenia valmistetaan öljyn krakkauksen ja maakaasun fraktioinnin sivutuotteista.

Kuidun raaka-aine ja valmistustavat

Polypropeenia valmistetaan sulakehruulla. Valmistuksen olosuhteet riippuvat siitä, valmistetaanko filamenttilankoja, monofilamentteja, katkokuituja vai kuitukangasta. Polypropeenia voidaan kehrätä 150–4500 metriä minuutissa.

Tärkeimmät tuottajamaat ja osuus globaaleista kuitumarkkinoista

Polypropeenia tuotettiin noin 3,2 miljoonaa tonnia vuonna 2020.

Tärkeimmät tuottajamaat ovat Kiina, Turkki ja Yhdysvallat, jotka vastaavat yhteensä noin 40 prosentista polypropeenin kokonaistuotannosta.

Kuidun ominaisuudet ja käyttökohteet

Polypropeeni on erittäin luja kuitu, jolla on hyvä kemikaalien ja mikro-organismien vastustuskyky. Polypropeeni ei ime itseensä kosteutta, mutta kuljettaa tai haihduttaa kosteutta hyvin. Polypropeenilla on myös hyvä lämmöneristyskyky. Siksi siitä valmistetut vaatteet tuntuvat mukavilta ihoa vasten. Polypropeeni on yksi kevyimmistä käytössä olevista kuitumateriaaleista. Teknisen merkityksen lisäksi sillä on myös taloudellinen vaikutus, sillä kuidut ostetaan painon perusteella. Polypropeeni on näin ollen hyvin edullista.

Polypropeenia ei pystytä värjäämään ilman lisäaineita. Kuidut ovat herkkiä UV-säteilylle ja heikkenevät säteilyn vaikutuksesta.

Polypropeenia käytetään pääasiallisesti sisustuksessa ja teknisissä tekstiileissä. Kuituja käytetään harvemmin vaatteissa niiden värjääntymättömyyden takia. Polypropeenista voidaan valmistaa mattojen nukka- tai taustamateriaalia ja verhoilukankaita, joista voidaan lisäaineilla tehdä paloturvallisia tai antimikrobisia. Polypropeenista valmistetaan myös urheiluvaatteita, ulkovarusteita, geotekstiilejä ja pakkausmateriaaleja.

Tuotannon vastuullisuusnäkökulmat

Polypropeenin tuotannon merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön sekä energiankulutukseen. Polypropeenin valmistuksessa käytetään varsin alhaisia lämpötiloja, joten prosessin energiankulutus on vähäisempää kuin muiden synteettisten kuitujen valmistuksessa.

Vastuullisemmat vaihtoehdot

Polypropeenin tuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia ja uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta voidaan vähentää hyödyntämällä tuotannossa kierrätettyjä tai biopohjaisia raaka-aineita.
Polypropeeni reagoi herkästi lämpöön, joten se voidaan helposti sulattaa ja kierrättää uusien kuitujen raaka-aineeksi. Termisessä kierrätysprosessissa kuidun polymeeriketju katkeaa, mutta kuitua voidaan siitä huolimatta kierrättää kuusi kertaa ennen kuin se on liian lyhyttä uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Polypropeenituotteet voidaan elinkaarensa lopussa hyödyntää myös energiana, sillä polypropeenituotteen lämpöarvo vastaa polttoöljyä.

Polypropeenia voidaan valmistaa myös biopohjaisista raaka-aineista, kuten sokeriruo’osta fermentoidusta etanolista, butanolista tai propanolista. Biopohjainen polypropeeni ei ole kuitenkaan biohajoavaa ja sitä valmistetaan tällä hetkellä hyvin vähän.

Kauppanimet

Polypropeenin kauppanimiä ovat muun muassa Meraklon®, Hostalen PP, Propak® ja Fortilene®.