Polyamidi

Polyamidia valmistetaan kemiallisesti orgaanisista hiilipohjaisista kemikaaleista, joita esiintyy uusiutumattomissa luonnonraaka-aineissa, kuten öljyssä ja kivihiilessä.

Kuidun raaka-aine ja valmistustavat

Polyamideja on useita erilaisia, ja ne eroavat kemialliselta rakenteeltaan toisistaan. Erilaiset polyamidit voidaan erottaa nimen perässä olevilla numeroilla, kuten polyamidi 6,6 (PA 6,6) ja polyamidi 6 (PA 6). Numerot kertovat keskenään reagoivien hiiliatomien määrästä.

Polyamidikuituja valmistetaan raaka-aineesta sulakehruulla, eikä liuottimia tarvita. Raaka-aine lämmitetään hieman sulamispisteen yli 250–290 °C asteeseen riippuen siitä, valmistetaanko PA 6:a vai PA 6,6:a. Sula raaka-aine puristetaan suulakkeen läpi jäähdytyskammioon, jossa säikeet kiinteytyvät. Polyamidin kehruunopeus on 1000–5500 metriä minuutissa.

Tärkeimmät tuottajamaat ja osuus globaaleista kuitumarkkinoista

Polyamidin kokonaistuotanto oli noin 5,4 miljoonaa tonnia vuonna 2020, ja sen osuus globaaleista kuitumarkkinoista oli noin 4,8 prosenttia.

Polyamidin suurin tuotantomaa on Kiina, joka tuottaa noin 70 prosenttia kaikesta maailman polyamidista. Kiinan lisäksi polyamidia tuotetaan myös esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Taiwanissa.

Kuidun ominaisuudet ja käyttökohteet

Polyamidi on erittäin elastinen, kimmoisa, vahva ja rypistymätön kuitu. Polyamidilla on hyvä veto- ja hankauslujuus, ja se kuivuu jopa polyesteriä nopeammin.

Polyamidia käytetään laajasti vaatetuksessa, sisustuksessa ja myös teknisissä käyttötarkoituksissa useimmiten elastisuutensa ja kimmoisuutensa takia. Polyamidista voidaan valmistaa paitoja, mekkoja, urheiluvaatteita, sukkia, sukkahousuja, alusvaatteita ja uimapukuja. Sitä sekoitetaan yleensä muiden kuitujen kanssa. Polyamidia käytetään myös teknisiin tarkoituksiin, kuten muun muassa köysien ja harjojen valmistukseen, renkaiden lujitekuituna, autoteollisuudessa ja elektroniikan valmistuksessa.

Tuotannon vastuullisuusnäkökulmat

Polyamidin tuotannon merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat hyvin samantyyppiset kuin polyesterillä. Polyamidin tuotantoprosessi vaatii enemmän energiaa kuin polyesterin tuotanto, joten myös siitä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat muiden tekokuitujen valmistusta korkeammat.

Vastuullisemmat vaihtoehdot

Perinteisen polyamidin tuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia ja uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta voidaan vähentää hyödyntämällä tuotannossa kierrätettyjä tai biopohjaisia raaka-aineita.
Polyamidia voidaan kierrättää termisten tai kemiallisten kierrätysmenetelmien avulla aivan kuten polyesteriäkin. Kierrätetyn polyamidin raaka-aineena käytetään usein esimerkiksi tekstiiliteollisuuden ylijäämää, vanhoja kalastusverkkoja tai mattoja. Polyamidin kierrätys ei kuitenkaan ole yhtä yleistä kuin polyesterin kierrätys johtuen sen vähäisemmästä käytöstä. Vuonna 2020 kierrätetyn polyamidin osuus oli noin 1,9 prosenttia kaikesta polyamidin tuotannosta.

Polyamidia voidaan valmistaa myös biopohjaisista raaka-aineista, kuten esimerkiksi glukoosista ja risiiniöljystä. Biopohjaisen polyamidin valmistus on vielä hyvin pienimuotoista.

Kauppanimet

Polyamidin toinen tunnettu kutsumanimi on nailon (nylon). Polyamidin kauppanimiä puolestaan ovat muun muassa Antron®, Bayer-Perlon®, Enkalon®, Supplex®, Tactel® ja Amni®. Kierrätetyn polyamidin kauppanimiä ovat Econyl® ja Repreve®.